WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Wczytywanie kursów walut
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Kartoteki > Podstawowe kartoteki systemu > Tabele kursów walut > Wczytywanie kursów walut

Glossary Item Box

Pobieranie kursów walut

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość umożliwia automatyczne pobieranie, kursów średnich dla:

Kursy mogą być pobierane:

Pobieranie kursów na starcie programu

Po ustawieniu w/w. parametru konfiguracyjnego firmy na "TAK", po uruchomieniu programu i zalogowaniu się do tej firmy, program automatycznie pobierze aktualny kurs i wyświetli krótką informację potwierdzającą zapisanie pobranego kursu w tabeli kursów.

Pobieranie kursów walut na życzenie

Alternatywnie, kursy średnie Narodowego Banku Polskiego oraz Europejskiego Banku Centralnego mogą być pobierane, po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku na formatce Tabeli kursów.

Na formatce Tabela kursów wyświetlane są zarówno kursy średnie NBP i ECB, jak i tabele kursów banków firmy. Aby tabela banku była widoczna w tabeli kursów, bank musi być zarejestrowany w danych firmy, jako Rachunek Bankowy Firmy

Na formatce dostępne są waluty, które zostały zarejestrowane w kartotece Waluty (Kartoteki | Sekcja: Inne | Waluty).

Wyżej widoczna tabela kursów dostępna jest:

Jeżeli w wyświetlonej tabeli brakuje oczekiwanego kursu z dnia, wystarczy wybrać na drzewku wyboru walutę, ustawić w polu daty odpowiedni dzień i przycisnąć odpowiedni przycisk:

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość