WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Tworzenie automatu VAT na podstawie zdefiniowanego dokumentu
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Automaty księgujące > Automaty VAT > Tworzenie automatu VAT na podstawie zdefiniowanego dokumentu

Glossary Item Box

Definiowanie prostego automatu VAT na podstawie dokumentu

Proste automaty dekretujące VAT można w prosty sposób tworzyć na podstawie wzorca jakim może być dokument zarejestrowany w programie. Aby utworzyć prosty automat można wybrać w kartotece odpowiedni dokument lub utworzyć automat w trakcie wprowadzania nowego, odpowiedniego dokumentu. W tym celu wystarczy na zakładce 4) Ustawienia w oknie dokumentu przycisnąć przycisk Utwórz automat VAT i wpisać jego nazwę.  

Po zapisaniu automatu można go modyfikować lub rozbudowywać, definicja znajduje się standardowo w module automatów dekretujących dostępnym z głównego menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Pozostałe definicje | Przycisk: Automaty księgujące w gałęzi Automaty dekretujące dokumenty VAT.  

Powyższy przykład prezentuje tworzenie najprostszego automatu VAT, bez wariantowania definicji schematu dekretującego wyróżnikami, ale w przypadku gdyby w we wzorcowym dokumencie w pozycji VAT, wyróżniki byłyby ustawione, utworzona definicja zawierałaby również te wyróżniki.

Tak utworzone, proste definicje automatów dekretujących VAT można w wyżej zaprezentowanym module modyfikować i rozbudowywać. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość