WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Automaty księgujące
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Automaty księgujące

Glossary Item Box

Automaty


W programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość wprowadzono wiele mechanizmów umożliwiających automatyzowanie powtarzalnych działań. Wśród nich znajdują się automaty dekretujące w trakcie księgowania dokumentów, automaty dokonujące samoczynnych księgowań / przeksięgowań dokonywanych okresowo lub na życzenie użytkownika. Dla przeksięgowań okresowych takich jak na przykład koszty do rozliczenia w czasie możliwe jest zdefiniowanie harmonogramu tych przeksięgowań.

W szczególności możliwe jest tworzenie automatów umożliwiających przeksięgowanie sald kont wynikowych, szablonów księgowań (tzw. pieczęci księgowych), w wariancie BUDŻET tworzenie szablonów tworzenia dekretów dodatkowych (równoległych) do dekretu podstawowego, szablonów rozksięgowań wydatków pośrednich  czy wreszcie – automatów umożliwiających automatyczną dekretację dokumentów na podstawie zapisów w rejestrze VAT.

Wszystkie automaty księgujące w programie dostępne w oknie "Automaty księgujące", które można wywołać wydając polecenie z głównego menu programu "Definicje | Automaty księgujące".

Na poniższym obrazie widoczna jest formatka "Automaty księgujące" w dwóch wariantach:

, po wybraniu odpowiedniej gałęzi drzewka wyboru możliwe jest dodawanie nowych automatów lub edytowanie już istniejących.

Po wskazaniu dowolnej gałęzi drzewka wyboru, poniżej widoczny jest krótki opis przeznaczenia wybranego typu automatów.

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość