WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Uprawnienia do pracy w programie
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Administrator - operacje administracyjne > Użytkownicy i grupy robocze > Uprawnienia do pracy w programie

Glossary Item Box

Uprawnienia do pracy w programie

Przy definiowaniu uprawnień do pracy z programem obowiązują następujące zasady:

Uprawnienia definiuje się po wybraniu z menu Administracja opcji Uprawnienia. W pierwszej kolejności należy wskazać grupę, dla której uprawnienia będą definiowane, a następnie wybrać przycisku Uprawnienia.



Rysunek 1 Definiowanie uprawnień



Uprawnienia we wszystkich trzech płaszczyznach określa się w jednym oknie Uprawnienia. W zależności od wybranej zakładki, na ekranie pojawia się odpowiednio drzewo zawierające strukturę menu, zasobów lub funkcji, gdzie istnieje możliwość udostępnienia lub zabrania dostępu do poszczególnych opcji.

Uprawnienia nadawane są w kontekście wybranego w programie roku obrotowego to znaczy, że aby zmienić je w innym roku obrotowym uprzednio należy zmienić rok obrotowy w programie a następnie uprawnienia. Wyjątek stanowią uprawnienia dotyczące zasobów:



Rysunek 2 Definiowanie uprawnień w zakładce 'Zasoby'



W przypadku uprawnień z zakładki Zasoby, wystarczy zmienić rok obrotowy w polu Rok obrotowy na formatce Uprawnienia.

Należy również pamiętać, że struktura uprawnień jest hierarchiczna. W celu nadania dostępu do funkcji na niższym poziomie należy najpierw nadać prawa do danej gałęzi drzewa, a następnie zabrać uprawnienia wybranych elementów, pozostawiając te, które nas interesują.

Predefiniowana grupa Administratorzy posiada na stałe nadane prawa do wszystkich opcji menu, funkcji i zasobów systemu. Uprawnienia tej grupy nie podlegają modyfikacji przez użytkownika (administratora) programu.

Zmiana hasła przez użytkownika

Każdy użytkownik zdefiniowany w systemie posiada swój unikalny identyfikator, nadawany w momencie wprowadzenia go do programu. W celu uniknięcia wykorzystania go przez osoby niepowołane do uruchomienia systemu, powinien posiadać również unikalne hasło. Ponieważ hasło to powinno być znane wyłącznie danemu użytkownikowi, w momencie jego definiowania jest ono puste, zaś konkretny użytkownik nadaje go samodzielnie.

Zmiana hasła (lub jego nadanie) możliwa jest po wybraniu z menu głównego programu polecenia System/Zmiana hasła. Program najpierw prosi o podanie starego hasła (jeśli hasło nadawane jest po raz pierwszy pole to zostawiamy puste), a następnie nowego. Nowe hasło wprowadzamy dwukrotnie w celu uniknięcia przypadkowej pomyłki.

Usunięcie hasła użytkownika lub jego zmiana przez administratora

Hasło wprowadzone przez użytkownika jest szyfrowane i nie jest znane administratorowi programu. Nie może także być odzyskane. Administrator ma jednak możliwość usunięcia hasła danego użytkownika i zastąpienia go innym, np. w przypadku gdy użytkownik zapomni swoje hasło.

W tym celu powinien:

funkcji na niższym poziomie należy najpierw nadać prawa do danej gałęzi drzewa, a następnie zabrać uprawnienia wybranych elementów, pozostawiając te, które nas interesują.

W przypadku gdy z bazy danych wyodrębnimy dane jednej firmy przy pomocy Ekstraktora, do nowo utworzonej bazy przeniosą się co prawda użytkownicy i uprawnienia, ale same hasła ulegną deaktywacji. W takiej sytuacji Administrator serwera musi utworzyć je ponownie, korzystając z procedur opisanych powyżej.

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość