WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Słowniki predefiniowane
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Słowniki w programie > Słowniki predefiniowane

Glossary Item Box

Słowniki predefiniowane

Słowniki predefiniowane są obiektami wykorzystywanymi przez program do działania ale w przeciwieństwie do typowych słowników, powinny być poprawnie wypełnione przed rozpoczęciem pracy operacyjnej z programem. Od zawartości słowników predefiowanych zależy poprawne działanie programu. Ze względów bezpieczeństwa, zawartość niektórych słowników predefiniowanych została całkowicie zablokowana. Natomiast zawartość tych, które można edytować powinna być definiowana przez administratora lub inne specjalnie do tego celu wyznaczone osoby, zaś pozostali użytkownicy powinni mieć wyłącznie możliwość stosowania zdefiniowanych elementów.

Słowniki predefiniowane dostępne są z głównego menu programu: Zakłada: Definicje | Sekcja: Słowniki predefiniowane.

Obecnie w systemie istnieją cztery słowniki predefiniowane:

W celu wprowadzenia elementów do dowolnego słownika predefiniowanego, należy z menu Definicje, w sekcji Słowniki predefiniowane wskazać odpowiedni słownik. Na ekranie pojawi się okno z zawartością wskazanego słownika.

Przy pomocy przycisków Dodaj, Popraw, Usuń możemy edytować poszczególne elementy, bądź dodawać nowe – należy jednak pamiętać, że ich usuwanie  bądź poprawianie jest ograniczone w przypadku, jeśli zostały one już użyte w innych miejscach programu.

 

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość