WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Grupy kont
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Słowniki w programie > Słowniki typowe > Grupy kont

Glossary Item Box

Grupy kont

W programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość wybrane konta można pogrupować w tzw. grupy kont. Daną grupę identyfikujemy poprzez nazwę i opis, a w jej skład mogą wchodzić dowolne konta z planu kont - zarówno syntetyczne jak i analityczne. Grupy kont wykorzystuje się podczas definiowania automatów VAT

Aby zdefiniować grupy kont należy z menu głównego programu wybrać polecenie Definicje | Grupy kont. Na ekranie pojawi się okno definiowania grup:Rysunek 1 Okno definiowania grup kontPrzy pomocy przycisków w górnym pasku  narzędzi okna dodajemy kolejne grupy. Dodanie/usunięcie przyporządkowania danego konta do grupy możliwe jest po ustawieniu się w lewym panelu na danej grupie i wybraniu odpowiednio przycisku Dodaj lub Usuń.

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość