WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Pula numerów dla analityk kontrahenta
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Administrator - operacje administracyjne > Dodawanie nowej firmy i edycja danych > Pula numerów dla analityk kontrahenta

Glossary Item Box

Pula numerów analityk dla kontrahentów

Dla każdej firmy zdefiniowanej w programie możemy określić tzw. pulę numerów analityk kontrahentów, czyli zakres, z którego będą pobierane identyfikatory kontrahentów będące jednocześnie ich numerami analityk.

Dostęp do okna definiowania puli uzyskujemy poprzez wybranie w oknie definiowania danych firmy zakładki Pula numerów kont księgowych kontrahentów.

Rysunek 1 Definiowanie puli numerów kont księgowych dla kontrahentów

W oknie podajemy początek i koniec przedziału, z którego będą pobierane wartości, ponadto wyświetlany jest (z możliwością edycji) ostatni nadany numer. Algorytm nadawania numeracji wyszukuje najmniejszy identyfikator z zadanego przedziału, większy niż numer ostatnio nadany. Stąd możemy wykorzystać ten mechanizm także do wypełniania luk w numeracji kontrahentów - wystarczy w tym celu ustawić parametr Numer ostatnio nadany na wartość mniejszą niż wartość pierwszej luki, którą będziemy wypełniać.

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość