WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Rachunki bankowe firmy
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Administrator - operacje administracyjne > Dodawanie nowej firmy i edycja danych > Rachunki bankowe firmy

Glossary Item Box

Rachunki bankowe firmy

Dla każdej firmy można zdefiniować dowolną ilość rachunków bankowych (w jednym lub różnych bankach), w dowolnych walutach, przy czym jeden rachunek powinien być zawsze zaznaczony jako rachunek podstawowy (domyślny). Pierwszy założony rachunek automatycznie otrzymuje znacznik rachunku podstawowego; przy dodawaniu kolejnych rachunków możemy ten znacznik przypisać samodzielnie do innego rachunku.

Rachunki firmy możemy również dezaktywować (odznaczając opcję Aktywny), co powoduje, że nie są widoczne w żadnym miejscu systemu poza oknem definicji danych firmy.

Zdefiniowanie rachunku bankowego jest możliwe tylko wtedy, gdy w systemie (w kartotece banków) istnieje bank, który będzie obsługiwał dany rachunek. Bank taki możemy dopisać bezpośrednio z poziomu rejestracji rachunku. W tym celu (przy pomocy przycisku obok pola bank) wywołujemy kartotekę banków, a następnie dodajemy interesujący nas bank (przy pomocy przycisku Dodaj).  Więcej informacji na temat dodawania danych do kartotek znajdziesz w podrozdziale Kartoteki.

W celu poprawnego zdefiniowania rachunku niezbędne jest również wskazanie waluty, w której dany rachunek będzie prowadzony. Waluta taka musi istnieć w kartotece walut. Również tutaj możemy dodać walutę z poziomu edycji rachunku bankowego, poprzez wywołanie kartoteki walut i zdefiniowanie potrzebnej waluty.

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość