WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Dane podstawowe firmy
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Administrator - operacje administracyjne > Dodawanie nowej firmy i edycja danych > Dane podstawowe firmy

Glossary Item Box

Dane podstawowe firmy

Na początku należy zdefiniować podstawowe dane firmy – znaczenie większości danych wynika ze specyfiki jej działania i jest oczywiste.





Rysunek 1 Okno wprowadzania/poprawiania danych podstawowych firmy

Istotny jest fakt, że dane takie jak Struktura własności oraz Działalność mają wpływ na sposób działania programu – w szczególności rzutują na dane domyślnie generowane przy zakładaniu nowej firmy w oparciu o systemowy (wbudowany przez autorów programu) wzorzec. Dotyczy to przede wszystkim planu kont oraz związanych z nim automatów i predefiniowanych sprawozdań.

Z kolei pola Mały podatnik, Metoda kasowa i VAT kwartalny wpływają na sposób działania Modułu VAT oraz generowania deklaracji podatkowej VAT-7.

W celu prawidłowego rozliczania podatku VAT przez program, zmiany statusu parametru firmy "Mały podatnik" należy rejestrować w kartotece historii zmian dostępnej po przyciśnięciu przycisku znajdującego się po prawej stronie opcji "Mały podatnik", oznaczonym ikonką .


W kartotece powinny być zarejestrowana historia w całym okresie lat obrotowych rejestrowanych w programie.



 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość