WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Dodawanie nowej firmy i edycja danych
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Administrator - operacje administracyjne > Dodawanie nowej firmy i edycja danych

Glossary Item Box

Dodawanie nowej firmy i edycja danych

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość jest wielofirmowy co oznacza, że w jednej bazie danych programu można utworzyć wiele firm. Aby dodać nową firmę należy w głównym menu programu wybrać polecenie: Zakładka: System |  Wybór firmy i na ekranie pojawi się formatka wyboru firm o nazwie Firmy. Okno zawiera listę firm zdefiniowanych w systemie. Możliwe jest dodanie, usunięcie firmy lub zmodyfikowanie jej danych jak również ustawienie dowolnej firmy jako aktywnej. Aby dodać nową firmę wystarczy przycisnąć przycisk Dodaj lub wykorzystać skrót klawiszowy [Ins].

W przypadku gdy na wspólnej bazie danych pracują także inne systemy Asseco WAPRO, dane poszczególnych firm mogą być współdzielone przez te systemy. W górnej części okna (pole Pokazuj firmy) możemy przełączyć widok na wszystkie firmy, oraz firmy współpracujące/nie współpracujące z programem WAPRO Fakir. Dla każdej z wyświetlanych firm pojawia się informacja, z jakimi systemami w danej chwili współpracuje.

Firmy istniejące w systemie, a nie współpracujące z programem WAPRO Fakir Finanse i księgowość posiadają już przygotowane struktury niezbędne do takiej współpracy. W takiej sytuacji nie jest konieczne ponowne zakładanie firmy – możemy ją dołączyć do listy firm WF-FaKira przy pomocy przycisku Podłącz. I odwrotnie – firmy już współpracujące możemy odłączyć przy pomocy przycisku Odłącz. Odłączenie firmy nie powoduje usunięcia z niej danych księgowych, a jedynie ukrywa ją dla zwykłych użytkowników systemu FK. Ponowne podłączenie takiej firmy umożliwia kontynuację pracy na danych wprowadzonych przed operacją podłączenia.

Zakładanie firmy w programie odbywa się na jeden z dwóch metod. Jeśli w programie nie ma zdefiniowanej żadnej firmy, po uruchomieniu aplikacji pojawi się okienko kreatora umożliwiającego proste zdefiniowanie firmy oraz, w kolejnych oknach, podstawowych parametrów niezbędnych do rozpoczęcia pracy. Ta metoda opisana jest tutaj ->

Druga metoda polega wybraniu z głównym menu programu wybraniu polecenia: Zakładka: System |  Wybór firmy, przyciśnięciu na formatce Firmy przycisku Dodaj [Ins] i wprowadzeniu wszystkich danych na temat nowej firmy.

Jeżeli wymagana jest edycja danych firmy dostęp do formatki danych firmy jest z dwóch miejscach:

Szczegółowy opis formatki danych firmy znajduje się w dalszej części dokumentacji. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość