Kandydat na Dealera

1

Dane kandydata

Nazwa firmy*
Właściciel firmy*
NIP*
Miasto*
Kod pocztowy*
Ulica*
Numer*
Mieszkania/adres cd*
Województwo*
2

Dane kontaktowe

Telefon*
WWW
3

Informacje dodatkowe

Osoba wyznaczona do kontaktów z Asseco WAPRO ERP*
Stanowisko*
Firma zajmuje się*
Działa na rynku od*
Posiada punkt sprzedaży*
Ilość zatrudnionych osób*
Przewidywany roczny obrót sprzedaży oprogramowania WAPRO ERP (około)*
4

Zasięg działania **

dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie
łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie
podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie
świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
5

Firma zainteresowana jest prowadzeniem

sprzedaży wdrożeń serwisu szkoleń
WAPRO Mag
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Gang
WAPRO Best
6

Dotychczasowe kontakty z Asseco WAPRO ERP

Czy firma używa oprogramowania WAPRO ERP
Jeśli tak, to proszę zaznaczyć jakiego
WAPRO Mag WAPRO Kaper WAPRO Fakir WAPRO Gang WAPRO Best
Skąd dowiedzieliście się Państwo o naszej firmie i co skłoniło Państwa do chęci podjęcia współpracy*
Motywacje*
*   - pola obowiązkowe
** - należy uzupełnić obszar działania - oznaczając wszystkie województwa, w których firma świadczy swoje usługi

Wyrażenie zgody dla Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028257, kapitał zakładowy w wysokości 167 090 965 zł, opłacony w całości, NIP 522-26-12-717, REGON 017293003
Adres e-mail*
Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie na mój powyżej podany adres elektroniczny wszelkiej informacji handlowej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z r. 2002, Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) przez Asseco BS - a w szczególności na przesyłanie mi wszelkiej informacji handlowej o towarach i usługach znajdujących się w ofercie handlowej Asseco BS, w tym dotyczącej nowych produktów, zmian w najnowszych wersjach programów, okresowych i innych promocji oraz reklamy, terminów szkoleń, zaproszeń na spotkania i konferencje organizowane dla użytkowników programów Asseco BS., wydarzeń związanych z Asseco Business Solutions S.A.
W celu przesyłania mi ww. informacji handlowej udostępniam następujący identyfikujący mnie adres elektroniczny/poczty elektronicznej oraz wyrażam zgodę na jego przetwarzanie w ww. celu.
Przyjmuję do wiadomości, iż niniejszą zgodę mogę odwołać w dowolnym momencie.
TAK NIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji z firmy Asseco Business Solutions SA na nasz adres elektroniczny oraz przedstawianie tego adresu w bazie danych na zasadach obowiązujących w przepisach ustawy.

Wyrażenie zgody pozwoli na informowanie Państwa o nowych produktach, usługach, promocjach

TAK NIE
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb