Aktualności

2017.09.14

Aktualizacja platformy WAPRO B2C/B2B do wersji 3.3

Z przyjemnością informujemy, iż dokonaliśmy aktualizacji platformy WAPRO B2C/B2B do wersji 3.3. Zachęcamy do zapoznania się z listą zmian, jakie wnosi nowa wersja.

2017.09.13

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Inteligentny Rozwój, pozwalający ubiegać się o środki na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe.

2017.09.13

W nowej ordynacji podatkowej nie będą przekazywane wyciągi dobowe

W nowej wersji projektu nowelizacji ordynacji podatkowej nie znalazł się zapis zobowiązujący banki do przekazywania Ministerstwu Finansów dobowych wyciągów z rachunków przedsiębiorców w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

2017.09.06

Wydłużenie preferencyjnego okresu opłacania składek dla nowych firm do 3 lat?

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma zostać przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wydłużający okres płacenia niższych składek ZUS przez nowe firmy do 3 lat

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje