WAPRO PPK 365

Pracownicze Plany Kapitałowe
Samodzielny program do obsługi i zarządzania PPK, przygotowywania plików oraz automatycznej wymiany danych z instytucjami finansowymi
 • Rejestracja pracowników, ich danych i ich statusów jako uczestników PPK
 • Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
 • Rejestracja deklaracji uczestników o wysokości podstawowych i dobrowolnych wpłat na PPK
 • Rejestracja deklaracji uczestników o rezygnacji i wznowieniu wpłat na PPK
 • Automatyczne przygotowywanie wszystkich plików wymaganych przez instytucje finansowe

  Rozwiązanie WAPRO PPK 365 to narzędzie wspierające pracodawców w procesie prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w swoich organizacjach.

  • • Program współpracuje z aplikacjami innych producentów
  • • Licencja czasowa, ograniczona do 1 roku (365 dni)
  • • Występuje w dwóch wariantach:
   • o PRO – przeznaczony do obsługi jednej firmy
   • o BIURO – przeznaczony do obsługi wielu firm
  • • Dane przechowuje we własnej bazie danych SQL
  • • Importuje dane uczestników PPK oraz okresowo naliczane składki PPK:
   • o pośrednio – przy wykorzystaniu ustrukturyzowanych plików w formacie CSV
   • o bezpośrednio – z bazy danych programu źródłowego do własnej bazy danych przy wykorzystaniu procedur SQL


  Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jest ona wdrażana etapami
  – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika.

  Obejmuje ona stopniowo:
  od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób,
  od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób,
  od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób,
  od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty.

  Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych na etacie, zleceniobiorców, osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą członków rad nadzorczych. Jest on finansowany przez pracodawcę, pracownika oraz państwo.
  Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik od 55. roku życia może przystąpić do programu dobrowolnie.
  Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat.

  Możliwości programu WAPRO PPK 365

  Rejestracja umowy o zarządzanie

  Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w art. 10 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

  Składka dobrowolna pracodawcy

  Możliwość deklarowania zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym (Art. 23 ust 3 ustawy) za pomocą mechanizmu przypisywania uczestników do grup o różnej stopie procentowej składki.

  Rejestracja uczestników

  Rejestracja uczestników programu PPK wraz z danymi o zatrudnieniu, datach przystąpienia do programu i naliczenie pierwszej składki, danymi adresowymi, deklaracjami dotyczących wysokości dobrowolnych składek lub rezygnacji z dokonywania wpłat.

  Rejestracja deklaracji uczestników

  Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących zmiany wysokości dobrowolnych składek, obniżenia składek obowiązkowych (Atr 27 ust 2 ustawy) rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat, deklarację wypłaty transferowej.

  Operacje na danych uczestników

  Zmiana daty obowiązku przystąpienia do programu, zmiana daty pierwszej składki, powiązanie uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy, zmiana stawki podstawowej i dodatkowej uczestników, rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę.

  Importy z programów źródłowych

  Import danych identyfikacyjnych pracodawców oraz uczestników wraz danymi o zatrudnieniu i danymi adresowymi. Klasyfikacja uczestników na podlegających i nie podlegających programowi ze względu na wiek, ubezpieczenia społeczne, staż.Import kwot składek na PPK z danego miesiąca dla wszystkich uczestników programu

  Komunikacja z instytucją finansową

  Przygotowanie plików rejestracji uczestników i ich deklaracji oraz kwot składek dla instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie.

  Współpraca z systemami zewnętrznymi

  Współpraca ze wszystkimi dostarczycielami usług dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK w zakresie plików csv i xml

  Zgodność z przepisami

  WAPRO PPK 365 realizuje wymogi opisane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215)

  Dodatkowe informacje o produkcie

  WAPRO PPK 365 jest dostarczane jako samodzielny program, który może być użytkowany zgodnie z dołączoną do niego umową licencyjną. Program zarządza danymi uczestników PPK, przygotowuje pliki wymiany danych z instytucją finansową, z niektórymi automatycznie wymienia dane, rejestruje naliczane okresowo składki PPK zarówno finansowane przez pracowników jak i finansowane przez pracodawcę ale sam ich nie nalicza. Dane muszą być naliczone w innym programie, a następnie importowane do WAPRO PPK 365 lub wprowadzone ręcznie.

  Możliwości programu

  WAPRO PPK 365 - przykładowe ekrany aplikacji

  PPK pracownicze plany kapitałowe

  WAPRO PPK 365 - zalecane wymagania sprzętowe

  Instalacja jednostanowiskowa

  Stanowisko:

  • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
  • 2 GB RAM,
  • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
  • napęd DVD,
  • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
  • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
  • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.
  Instalacja wielostanowiskowa 

  Historia zmian w wersjach programu WAPRO PPK 365

  Wszystkie warianty

  Zamów online lub dowiedz się więcej Masz pytania? Nasi konsultanci chętnie pomogą!
  22 702 89 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje