Zarejestruj sie na szkolenie

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłaty.

Miejsce szkolenia: Asseco Business Solutions, WAPRO ERP, ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Cena brutto szkolenia zawiera VAT w wysokości 23%

1

Zgłoszenie kandydata na szkolenie

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
2

Dane do faktury

Nazwa firmy*
Ulica, nr domu, nr lokalu*
NIP*
Poczta*
Kod pocztowy*
* - pole wymagane

3

Wybierz terminy szkoleń

WAPRO Kaper 28.10.2019 6 h Start o godz. 9.00 492,00 zł brutto
400,00 zł netto
Zamawiam


Uwagi:
  1. Rejestracja na szkolenie prowadzona jest tylko na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia. Po nadesłaniu formularza każdy uczestnik otrzymuje mailem potwierdzenie rejestracji na szkolenie we wskazanym przez siebie terminie lub jeśli nie ma wolnych miejsc propozycje innego terminu.
  2. Asseco BS zastrzega sobie prawo żądania 100% przedpłaty za szkolenie. Na prośbę klienta wystawiamy fakturę pro forma.
  3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, bez żadnych konsekwencji nie później niż do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia.
    Rezygnacja z udziału w szkoleniu w terminie od 13 do 7 dni przed data rozpoczęcia pociąga za sobą obciążenie w kwocie równoważnej 50% ich ceny.
    Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pociąga za sobą obciążenie równoważne pełnej odpłatności za szkolenie.
  4. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłacona opłata zostanie zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili bez podawania przyczyny.
  5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Asseco BS do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobą upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostawiane przesłana pocztą
Wyrażenie zgody dla Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028257, kapitał zakładowy w wysokości 167 090 965 zł, opłacony w całości, NIP 522-26-12-717, REGON 017293003

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie na mój niżej podany adres elektroniczny wszelkiej informacji handlowej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z r. 2002, Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) przez Asseco BS - a w szczególności na przesyłanie mi wszelkiej informacji handlowej o towarach i usługach znajdujących się w ofercie handlowej Asseco BS, w tym dotyczącej nowych produktów, zmian w najnowszych wersjach programów, okresowych i innych promocji oraz reklamy, terminów szkoleń, zaproszeń na spotkania i konferencje organizowane dla użytkowników programów Asseco BS., wydarzeń związanych z Asseco Business Solutions S.A.

W celu przesyłania mi ww. informacji handlowej udostępniam następujący identyfikujący mnie adres elektroniczny/poczty elektronicznej oraz wyrażam zgodę na jego przetwarzanie w ww. celu.

Przyjmuję do wiadomości, iż niniejszą zgodę mogę odwołać w dowolnym momencie.

Adres e-mail

TAK NIE

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr. 133 poz. 883 zezwalam firmie Asseco Business Solutions SA na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych.

TAK NIE

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb