Moduły dodatkowe

Rynek informatyczny rozwija się. Powstają kolejne dodatkowe moduły systemów Asseco WAPRO, bazujące na nich dedykowane rozwiązania branżowe oraz aplikacje współpracujące. Mamy nadzieję, że będą one służyć klientom pragnącym rozszerzyć możliwości wykorzystania programów Asseco WAPRO.

Poniżej prezentujemy wybrane moduły dodatkowe oraz wyróżniające się na rynku rozwiązania stworzone przez partnerów Asseco WAPRO, którym przyznano znak Pozytywna opinia Asseco WAPRO.

Tylko rozwiązania Asseco WAPRO
WYCZYŚĆ

Moduł importujący zapłaty przelewowe (PO) z pliku tekstowego

Moduł ten pozwala na rozliczenie rozrachunków na podstawie danych z pliku tekstowego. Program rozpoznaje kontrahentów na podstawie konta bankowego.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

Moduł zamieniający pozycje zamówienia o statusie produkt na surowce podczas zatwierdzania pozycji na dokumencie

Moduł ten pozwala podczas wstawiania kartoteki asortymentowej na dokument zamówienia rozbicia wprowadzanej pozycji na pozycje surowcowe. Pozwala on na poziomie wydania z magazynu wydać np.: elementy paczki zaś zafakturowanie odbywać się ma na sam produkt gotowy.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

Moduł eksportujący dokument fakturowy do XML w formacie Kamsoft.

Moduł ten pozwala na wygenerowanie faktury w formacie XML Kamsoft. Operacja generująca plik jest wykonywana na poziomie listy dokumentów handlowych i generuje plik z podświetlonego dokumentu.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

Eksport faktur z WF-Mag do XML w formacie Kamsoft.

Dodatkowy moduł umożliwiający eksport faktur z programu WF-Mag w standardzie XML Kamsoft OSOZ-EDI. Faktury eksportowane są zapisywane w wybranej lokalizacji na dysku. Nazwą pliku jest numer eksportowanej faktury.

Wdrożenie: X-COM
www: zobacz stronę www

Ceny uzależnione od sprzedawanej ilości

Moduł ten pozwala na poziomie asortymentu zdefiniować w zależności od ilości ceny asortymentu w złotówkach lub w walucie. Moduł sprawdza walutę dokumentu ilość wpisaną i na tej podstawie proponuje na formatce pozycji cenę. Moduł działa na dokumencie zamówienia, magazynowym oraz handlowym. Cennik ten jest o najwyższym priorytecie i jeśli nie jest zdefiniowany to działa według standardowych zasad z aplikacji. W kartotece asortymentowej jest dodatkowa operacja która pozwala obejrzeć i odpowiednio zdefiniować zakresy ilościowe.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

Moduł wystawiający dokument RW do zwracanych pozycji korekta

Moduł ten pozwala dla pozycji zwracanych podczas tworzenia korekty przenieść z automatu na dokument RW. Zastosowanie to ma w przypadku kiedy dany asortyment nie będzie zwracany do dostawcy w postaci korekty zakupu tylko chcemy go od razu go zdjąć ze stanu. Dokument rozchodowy jest tworzony w kontekście magazynu do którego jesteśmy zalogowaniu z datą aktualną i według numeracji aktualnej. Dokument jest wyceniany wg. cen zakupu oraz w ewidencji netto.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje