Moduły dodatkowe

Rynek informatyczny rozwija się. Powstają kolejne dodatkowe moduły systemów WAPRO ERP, bazujące na nich dedykowane rozwiązania branżowe oraz aplikacje współpracujące. Mamy nadzieję, że będą one służyć klientom pragnącym rozszerzyć możliwości wykorzystania programów WAPRO ERP.

Poniżej prezentujemy wybrane moduły dodatkowe oraz wyróżniające się na rynku rozwiązania stworzone przez partnerów WAPRO ERP, którym przyznano znak Pozytywna opinia WAPRO ERP.

Tylko rozwiązania Asseco WAPRO
WYCZYŚĆ

Grupowy generator faktur złotówkowych do zamówień w polskich złotych

Generator ten pozwala dla zaznaczonych dokumentów zamówień o statusie – niezrealizowane- wygenerować automatycznie faktury. Dla jednego zamówienia generowane jest jedna faktura VAT.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

Moduł kopiowania definicji wariantu pomiędzy magazynami

Moduł kopiowania definicji wariantu pomiędzy magazynami w ramach wybranego produktu oraz proponowania go w zależności od magazynu.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

Moduł kojarzenia kontrahentów z handlowcem

Moduł ten pozwala skojarzyć kontrahentów na podstawie województwa ze zdefiniowanym handlowcem. Funkcjonalność ta działa podczas oddawania nowego kontrahenta lub podczas jego edycji.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

Rozliczanie opakowań

Aplikacja usprawniająca zarzadzanie gospodarką opakowaniami. Rozliczane opakowań za dowolny okres, pełna integracja z systemem WAPRO Mag. Możliwość fakturowania niezwróconych opakowań po umownym ustalonym terminie.

Wdrożenie: X-COM
www: zobacz stronę www

Moduł importujący zapłaty przelewowe (PO) z pliku tekstowego

Moduł ten pozwala na rozliczenie rozrachunków na podstawie danych z pliku tekstowego. Program rozpoznaje kontrahentów na podstawie konta bankowego.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

Moduł zamieniający pozycje zamówienia o statusie produkt na surowce podczas zatwierdzania pozycji na dokumencie

Moduł ten pozwala podczas wstawiania kartoteki asortymentowej na dokument zamówienia rozbicia wprowadzanej pozycji na pozycje surowcowe. Pozwala on na poziomie wydania z magazynu wydać np.: elementy paczki zaś zafakturowanie odbywać się ma na sam produkt gotowy.

Wdrożenie: Asseco Business Solutions S.A.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje