Data publikacji: 2019.09.05

Nowa wersja WAPRO Mag 8.40.8 z modułem Moje Konto WAPRO ERP oraz wariant BIURO

W dniu 5.09.2019 r. ukazała się nowa wersja programu WAPRO Mag 8.40.8
Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.

Aplikacja umożliwia:
- Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
- Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
- Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
- Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
- Opłaty licencji przez płatności internetowe
- Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu

Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż.
Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.

Zobacz wszystkie zmiany 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje