Data publikacji: 2017.09.14

Aktualizacja platformy WAPRO B2C/B2B do wersji 3.3

Z przyjemnością informujemy, iż dokonaliśmy aktualizacji platformy WAPRO B2C/B2B do wersji 3.3. Zachęcamy do zapoznania się z listą zmian, jakie wnosi nowa wersja.

Zmiany w integracji z Allegro

Zaktualizowaliśmy mechanizmy integracyjne z serwisem Allegro, by obsłużyć nowe wymogi tego serwisu, polegające na tym, że dla każdej nowej lub modyfikowanej aukcji wymagane są informacje o warunkach zwrotów, gwarancji i reklamacji (dotyczy kont firmowych).
W celu zapewnienia poprawnej obsługi aukcji należy dokonać zmian po stronie zarówno Allegro, jak i Panelu Administracyjnego B2C:
  • • uzupełnienie odpowiednich informacji na koncie Allegro według dostępnej na stronie Allegro instrukcji,
  • • uwierzytelnienie użytkownika Allegro po stronie Panelu Administracyjnego B2C: Sklep > Allegro > Konfiguracja > Użytkownicy.

Usprawnienia SEO

Nowa wersja wnosi wiele usprawnień i poprawek dotyczących obszaru SEO. Wprowadzone zmiany, uwzględniające Państwa potrzeby i sugestie, wnoszą większe możliwości w zakresie pozycjonowania sklepu w wyszukiwarkach internetowych. Nowe funkcje SEO to m.in.:

Konfiguracja uniwersalnych wzorców dla meta tagów na stronach kategorii
W nowej wersji daliśmy możliwość konfiguracji uniwersalnego wzorca dla elementów title, meta-description i meta-keywords dla stron kategorii. Określając wzorzec dla każdego z elementów można korzystać ze zmiennych zawierających: nazwę i opis kategorii, a także nr strony z listą produktów, dzięki czemu można tworzyć unikalne i niepowielające się tytuły dla stronicowanych list produktów (Administracja > Ustawienia sklepu > SEO > Konfiguracja kategorii SEO ).
Uwaga
! Ewentualne indywidualne ustawienia pól title, meta-description i meta-keywords, zapisane na danej kategorii mają wyższy priorytet, stąd w przypadku ich wypełnienia to właśnie te wartości będą używane na stronie, a nie te wynikające ze zdefiniowanego wzorca uniwersalnego.

Konfiguracja uniwersalnych wzorców dla meta tagów na stronach produktowych
W nowej wersji daliśmy możliwość konfiguracji uniwersalnego wzorca dla elementów title, meta-description i meta-keywords dla stron produktów. Określając wzorzec dla każdego z elementów można korzystać ze zmiennych zawierających: nazwę produktu, indeks katalogowy, opis krótki, opis długi, nazwę kategorii produktu, a także wartość dowolnego atrybutu (Administracja > Ustawienia sklepu > SEO > Konfiguracja kategorii SEO ). Uwaga! Ewentualne indywidualne ustawienia pól title, meta-description i meta-keywords, zapisane przy danym produkcie mają wyższy priorytet, stąd w przypadku ich wypełnienia to właśnie te wartości będą używane na stronie, a nie te wynikające ze zdefiniowanego wzorca uniwersalnego.

Ustawianie tytułu dla strony głównej sklepu
W nowej wersji dodaliśmy możliwość edycji tytułu strony głównej (znacznik title) dla strony głównej sklepu (CMS > Strony systemowe > [Nazwa strony głównej] > Edycja pola Tytuł)

Warunkowe wyświetlanie opisu kategorii
W nowej wersji opis kategorii wyświetlany jest tylko na stronie pierwszej na stronicowanej liście produktów. Dzięki temu treść opisowa nie jest powielana na innych stronach, wzmacniając pozycjonowanie.

Linki kanoniczne
W nowej wersji uzupełniliśmy kod odpowiednich stron o linki typu "canonical", dzięki czemu strony, które ewentualnie znajdują się pod różnymi adresami (np. pierwsza strona w stronicowanych listach produktów) nie są traktowane jak powielone treści, wzmacniając pozycjonowane.

Linki stronicujące
W nowej wersji uzupełniliśmy kod stron z listą produktów o linki typu "prev" / "next", wskazujące na poprzednią i kolejną stronę z produktami, zapewniając odpowiednie ich indeksowanie.

Obsługa martwych linków prowadzących do sklepu
Nowa wersja wnosi poprawę zachowania w przypadku martwych linków prowadzących do sklepu. Dotychczasowe zwykłe przekierowanie na stronę główną, jakie miało miejsce w przypadku wejścia do sklepu z martwego linku, zostało zastąpione wyświetleniem strony z nagłówkiem 404, co jednoznacznie informuje wyszukiwarki iż dany adres jest niepoprawny i nie należy pod nim indeksować treści strony głównej, co z kolei eliminuje jej duplikację, wzmacniając pozycjonowanie.

Poprawa SEO dla drzewa kategorii
W skórkach RWD, w menu kategorii, link do kategorii nadrzędnej o nazwie "Wszystkie", został uzupełniony o pełną nazwę tej kategorii, co wzmocni jej pozycjonowanie.

Inne zmiany

Lista najczęściej zamawianych / ostatnio zamawianych produktów
W nowej wersji B2C i B2B klienci Państwa sklepów, z poziomu strony z historią zamówień, otrzymują dostęp do listy najczęściej zamawianych produktów (5 produktów z największą liczbą wystąpień na zamówieniach), oraz listy ostatnio zamawianych produktów (na podstawie 5 ostatnich zamówień).

Wysokość rabatu na zamówienie per kontrahent
Nowa wersja umożliwia skonfigurowanie rabatów na zamówienie w taki sposób, że wysokość rabatu dla określonego przedziału wartościowego zamówienia, nie jest sztywna, lecz może być czytana z określonego atrybutu kontrahenta, co wprowadza większą elastyczność w obszarze polityki rabatowej. (Sklep > Rabaty i kupony > Rabat na zamówienie)

Ulepszenia skórek RWD
Systemowe skórki RWD zostały lepiej dostosowane do wyświetlania poszczególnych widoków na listach produktów oraz na stronach produktów. Zmiany te to m.in.:
  • • zmniejszenie domyślnego rozmiaru pojedynczej ramki prezentującej produkt, dzięki czemu w widoku "Galeria" w jednej linii mieszczą się 4 produkty w układzie 1-kolumnowym, 3 produkty w układzie 2-kolumnowym i 2 produkty w układzie 3-kolumnowym,
  • • lepsza prezentacja produktów w widoku "Pełnym" na mniejszych rozdzielczościach,
  • • lepsza prezentacja karty produktu na mniejszych rozdzielczościach,
  • • poprawy błędnej kolorystyki czcionek, które były przez to nieczytelne.
Ulepszenia w zakresie integracji z Google Analytics
W nowej wersji wprowadziliśmy dodatkowe ulepszenia do integracji z usługą Google Analytics, mające na celu zwiększenie skuteczności raportowania i śledzenia transakcji. W module Sklep > Google Analytics zaktualizowaliśmy instrukcje dotyczące konfiguracji śledzenia wyszukiwania w witrynie, oraz śledzenia procesu składania zamówienia.
Prosimy o aktualizację ustawień w panelu administracyjnym usługi Google Analytics stosownie do wspomnianych instrukcji!


Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail serwis.wapro@assecobs.pl 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje