Data publikacji: 2017.09.13

W nowej ordynacji podatkowej nie będą przekazywane wyciągi dobowe

Wbrew wcześniejszym planom, w nowej wersji projektu nowelizacji ordynacji podatkowej nie znalazł się zapis zobowiązujący banki do przekazywania Ministerstwu Finansów dobowych wyciągów z rachunków przedsiębiorców w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Związek Banków Polskich (ZBP) oprotestował rzeczony zapis. W czerwcu Mariusz Zygierewicz z ZBP stwierdził, że projekt byłby niemożliwy do wdrożenia m.in. ponieważ banki nie mają informacji, jaki jest zakres podmiotów objętych obowiązkiem informowania o rachunkach.

W projekcie znalazły się jednak inne planowane zapisy, np. założenie, że dowodami w postępowaniu podatkowym mogą stać się dokumenty gromadzone przez Krajową Administracje Skarbową. Nadal planowane jest również wyłączenie przepisów o stosowaniu tajemnicy skarbowej , gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej, nie ujmie w niej istotnych informacji, lub w ogóle nie dokona zapłaty.

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/762103,Nowa-ordynacja-podatkowa-bez-obowiazku-przekazywania-dobowych-wyciagow.html 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje