Data publikacji: 2017.09.06

Wydłużenie preferencyjnego okresu opłacania składek dla nowych firm do 3 lat?

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma zostać przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z propozycją rządu nowe firmy miałyby płacić niższe składki ZUS przez 3 lata (obecnie jest to 2 lata).

Niższa składka miałyby pozostać na obecnym poziomie tj. naliczana od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po upływie trwania preferencyjnego okresu wysokość składki naliczana jest od podstawy równej 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Według rządu, wydłużenie okresu opłacania niższych składek ZUS do 3 lat zwiększy przeżywalność firm i przyczyni się do wzrostu ilości nowych przedsiębiorstw.

Źrodło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/761625,Nizsze-skladki-ZUS-dla-nowych-firm-przez-3-lata.html 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje