Data publikacji: 2017.08.30

Ministerstwo Finansów planuje utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych

Już 1 stycznia 2018 Ministerstwo Finansów chce uruchomić w systemie teleinformatycznym Rejestr Należności Publicznoprawnych. Prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową, rejestr będzie zawierał dane o zobowiązaniach publicznoprawnych, powstałych np. w wyniku zaległości podatkowych.

Dane mają być dostępne na żądanie dla dłużnika oraz, w przypadku otrzymania stosownego upoważnienia od dłużnika, dla dowolnego zainteresowanego podmiotu. W zamyśle ministerstwa rejestr ma umożliwić przedsiębiorcom sprawdzenie kontrahentów, z którymi planują nawiązać współpracę.

Ponieważ do czasu wydania rozporządzeń wykonawczych trudno jest o pełną ocenę planowanego rozwiązania, na razie rejestr budzi wątpliwości specjalistów. Zwraca się uwagę m.in. na fakt, że rejestr będzie zawierał także dane osób wobec których zastosowano ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, np. rozłożono zaległość na raty, a więc takich, które mają obiektywne trudności w uregulowaniu zobowiązań, w przeciwieństwie do podmiotów z premedytacją uchylających się od płacenia.

Źródło: http://www.rp.pl/Firma/308239984-Rejestr-Naleznosci-Publicznoprawnych---fiskus-ujawni-na-portalu-kto-nie-placi-podatkow.html 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje