Data publikacji: 2017.07.26

Zmiany w JPK – konsultacje Ministerstwa Finansów

7 lipca Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT. Swoje propozycje i uwagi wraz z uzasadnieniem można przesyłać do 7 sierpnia na adres konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl.

„Z uwagi na fakt, że to przedsiębiorcy najlepiej znają własne systemy IT finansowo-księgowe oraz kwestie związane z generowaniem i przesyłaniem plików JPK_VAT, w ramach konsultacji podatkowych chciałbym zebrać możliwie dużo konstruktywnych wniosków zmierzających do ulepszenia i wzbogacenia schemy JPK_VAT, a być może również i do zastąpienia przez obowiązek wysyłania plików JPK_VAT obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7” – napisał w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji podatkowych Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W istocie, ewentualna rezygnacja z deklaracji VAT-7 na rzecz Jednolitego Pliku Kontrolnego zdaje się być dobrym kierunkiem zmian. Oczywiście oprogramowanie WAPRO zostanie odpowiednio dostosowane, gdy tylko ukaże się oficjalne ogłoszenie zmian w specyfikacji.

Pełna treść zawiadomienia pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6050819/zawiadomienie+o+rozpocz%C4%99ciu+konsultacji+podatkowych+JPK+VAT.pdf 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje