ES-SYSTEM -największa polska firma w branży oświetleniowej zarządza personelem wykorzystując system Asseco WAPRO

Partner: INFO-SERWIS
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Zobacz stronę www

Branża: produkcyjna, dystrybucyjna, budowlana, wyposażenie,

Profil działalności

ES-SYSTEM to największa polska firma w branży oświetleniowej działająca od 1990 roku na rynku krajowym i zagranicznym, gdzie zrealizowała wiele prestiżowych projektów oświetleniowych. Ideą przyświecającą firmie od początku jest dbałość o środowisko dzięki oszczędzaniu energii. Skrót ES występujący w jej nazwie nawiązuje do hasła Energy Saving.

ES-SYSTEM posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z czołowymi krajowymi i zagranicznymi pracowniami architektonicznymi oraz biurami projektowymi. Doskonała znajomość rynku pozwala, w istotny sposób, kształtować nowe trendy w dziedzinie techniki oświetleniowej i produkcji opraw oraz wytyczać kierunki rozwoju branży.

Firma oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania oraz trwałość eksploatacyjną wszystkich produktów. Dzięki szerokiej gamie opraw oświetleniowych, a także różnorodnym sposobom montażu i sterowania rozsyłem światła możliwe jest stworzenie systemu oświetlenia podporządkowanego konkretnym założeniom klienta. Nowoczesne wzornictwo i zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje poza doskonałymi własnościami użytkowymi, osiągnięcie pożądanego efektu wizualnego.

Potrzeby spółki w zakresie oprogramowania kadrowo-płacowego.

Od 1999 do 2009 roku ES-SYSTEM pracował na oprogramowaniu WF-GANG DOS. W dobie rozwoju technologii informatycznych DOS stał się przeżytkiem. Brakowało funkcjonalności pozwalającej między innymi na export danych do zewnętrznych systemów analitycznych. Skomplikowany system naliczania i wypłat wynagrodzeń powodował problemy podczas częstych aktualizacji systemu związanych ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Wdrożenie oprogramowania WF-GANG dla Windows

Przejście z wersji DOS na wersję WIN pozwoliło wykorzystać nowe technologie, a jedną z kluczowych zalet WF-GANG dla Windows było przeniesienie do nowego programu wszystkich danych kadrowo-płacowych gromadzonych od 10 lat w programie WF-GANG dla DOS.

WF-GANG dla Windows jest systemem otwartym, dlatego można było dostosować i rozwinąć jego funkcjonalność do zaawansowanych potrzeb ES-SYSTEM.

Wdrożenie skupiło się na:

- zautomatyzowaniu procesu wprowadzania danych, na których opierają się wyliczenia płacowe
- przygotowaniu wydruków kadrowych według wymagań ES-SYSTEM
- przygotowaniu dodatkowych kartotek do ewidencjonowania dodatkowych danych pracowniczych: wewnętrznych szkoleń, dodatkowych uprawnień, dodatkowych badań oraz m.in. wypłaconych świadczeń
- możliwość automatycznej dekretacji płac z zaawansowanym rozksięgowaniem MPK do zewnętrznego systemu księgowego

Elastyczność systemu pozwala na bieżące dostosowywanie do zmieniających się potrzeb firmy.

Program WF-GANG dla Windows jest naturalną kontynuacja wersji DOS – uruchomienie systemu nie wymagało zaawansowanych szkoleń z obsługi – pierwsze wypłaty wynagrodzeń z systemu nastąpiły już w kilka dni po migracji danych.

Korzyści biznesowe

- skrócony czas wprowadzania danych – import z arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel
- automatyczne księgowanie płac w programie księgowym – znacznie skróciło proces księgowania
- zaawansowane możliwości exportu danych do arkuszy kalkulacyjnych – tzw. kreator zestawień – możliwość uzyskania w krótkim czasie dowolnego zestawienia danych kadrowych i płacowych
- export wydruków graficznych do PDF oraz Microsoft Word, i automatyczna wysyłka mailem – oszczędność czasu i materiałów
- zgodność programu WF-GANGz aktualnie obowiązującymi przepisami – producent Asseco BS regularnie publikuje aktualizacje programu zgodne z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Program WF-GANG dla Windows nie wymagał rewolucyjnych zmian w pracy Działu Kadr i Płac. Jako kontynuacja oprogramowania DOS – pozostawił zalety poprzednika – i dodał do tego możliwości, jakie daje nowoczesna technika. Jedną z podstawowych zalet jest to, że program rozwija się wraz z użytkownikami – a Producent dba o to, aby ciągle wprowadzać nowe funkcjonalności…

Profil działalności

ES-SYSTEM to największa polska firma w branży oświetleniowej działająca od 1990 roku na rynku krajowym i zagranicznym, gdzie zrealizowała wiele prestiżowych projektów oświetleniowych. Ideą przyświecającą firmie od początku jest dbałość o środowisko dzięki oszczędzaniu energii. Skrót ES występujący w jej nazwie nawiązuje do hasła Energy Saving.

ES-SYSTEM posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z czołowymi krajowymi i zagranicznymi pracowniami architektonicznymi oraz biurami projektowymi. Doskonała znajomość rynku pozwala, w istotny sposób, kształtować nowe trendy w dziedzinie techniki oświetleniowej i produkcji opraw oraz wytyczać kierunki rozwoju branży.

Firma oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania oraz trwałość eksploatacyjną wszystkich produktów. Dzięki szerokiej gamie opraw oświetleniowych, a także różnorodnym sposobom montażu i sterowania rozsyłem światła możliwe jest stworzenie systemu oświetlenia podporządkowanego konkretnym założeniom klienta. Nowoczesne wzornictwo i zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje poza doskonałymi własnościami użytkowymi, osiągnięcie pożądanego efektu wizualnego.

Potrzeby spółki w zakresie oprogramowania kadrowo-płacowego.

Od 1999 do 2009 roku ES-SYSTEM pracował na oprogramowaniu WF-GANG DOS. W dobie rozwoju technologii informatycznych DOS stał się przeżytkiem. Brakowało funkcjonalności pozwalającej między innymi na export danych do zewnętrznych systemów analitycznych. Skomplikowany system naliczania i wypłat wynagrodzeń powodował problemy podczas częstych aktualizacji systemu związanych ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Wdrożenie oprogramowania WF-GANG dla Windows

Przejście z wersji DOS na wersję WIN pozwoliło wykorzystać nowe technologie, a jedną z kluczowych zalet WF-GANG dla Windows było przeniesienie do nowego programu wszystkich danych kadrowo-płacowych gromadzonych od 10 lat w programie WF-GANG dla DOS.

WF-GANG dla Windows jest systemem otwartym, dlatego można było dostosować i rozwinąć jego funkcjonalność do zaawansowanych potrzeb ES-SYSTEM.

Wdrożenie skupiło się na:

- zautomatyzowaniu procesu wprowadzania danych, na których opierają się wyliczenia płacowe
- przygotowaniu wydruków kadrowych według wymagań ES-SYSTEM
- przygotowaniu dodatkowych kartotek do ewidencjonowania dodatkowych danych pracowniczych: wewnętrznych szkoleń, dodatkowych uprawnień, dodatkowych badań oraz m.in. wypłaconych świadczeń
- możliwość automatycznej dekretacji płac z zaawansowanym rozksięgowaniem MPK do zewnętrznego systemu księgowego

Elastyczność systemu pozwala na bieżące dostosowywanie do zmieniających się potrzeb firmy.

Program WF-GANG dla Windows jest naturalną kontynuacja wersji DOS – uruchomienie systemu nie wymagało zaawansowanych szkoleń z obsługi – pierwsze wypłaty wynagrodzeń z systemu nastąpiły już w kilka dni po migracji danych.

Korzyści biznesowe

- skrócony czas wprowadzania danych – import z arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel
- automatyczne księgowanie płac w programie księgowym – znacznie skróciło proces księgowania
- zaawansowane możliwości exportu danych do arkuszy kalkulacyjnych – tzw. kreator zestawień – możliwość uzyskania w krótkim czasie dowolnego zestawienia danych kadrowych i płacowych
- export wydruków graficznych do PDF oraz Microsoft Word, i automatyczna wysyłka mailem – oszczędność czasu i materiałów
- zgodność programu WF-GANGz aktualnie obowiązującymi przepisami – producent Asseco BS regularnie publikuje aktualizacje programu zgodne z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Program WF-GANG dla Windows nie wymagał rewolucyjnych zmian w pracy Działu Kadr i Płac. Jako kontynuacja oprogramowania DOS – pozostawił zalety poprzednika – i dodał do tego możliwości, jakie daje nowoczesna technika. Jedną z podstawowych zalet jest to, że program rozwija się wraz z użytkownikami – a Producent dba o to, aby ciągle wprowadzać nowe funkcjonalności…

Profil działalności

ES-SYSTEM to największa polska firma w branży oświetleniowej działająca od 1990 roku na rynku krajowym i zagranicznym, gdzie zrealizowała wiele prestiżowych projektów oświetleniowych. Ideą przyświecającą firmie od początku jest dbałość o środowisko dzięki oszczędzaniu energii. Skrót ES występujący w jej nazwie nawiązuje do hasła Energy Saving.

ES-SYSTEM posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z czołowymi krajowymi i zagranicznymi pracowniami architektonicznymi oraz biurami projektowymi. Doskonała znajomość rynku pozwala, w istotny sposób, kształtować nowe trendy w dziedzinie techniki oświetleniowej i produkcji opraw oraz wytyczać kierunki rozwoju branży.

Firma oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania oraz trwałość eksploatacyjną wszystkich produktów. Dzięki szerokiej gamie opraw oświetleniowych, a także różnorodnym sposobom montażu i sterowania rozsyłem światła możliwe jest stworzenie systemu oświetlenia podporządkowanego konkretnym założeniom klienta. Nowoczesne wzornictwo i zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje poza doskonałymi własnościami użytkowymi, osiągnięcie pożądanego efektu wizualnego.

Potrzeby spółki w zakresie oprogramowania kadrowo-płacowego.

Od 1999 do 2009 roku ES-SYSTEM pracował na oprogramowaniu WF-GANG DOS. W dobie rozwoju technologii informatycznych DOS stał się przeżytkiem. Brakowało funkcjonalności pozwalającej między innymi na export danych do zewnętrznych systemów analitycznych. Skomplikowany system naliczania i wypłat wynagrodzeń powodował problemy podczas częstych aktualizacji systemu związanych ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Wdrożenie oprogramowania WF-GANG dla Windows

Przejście z wersji DOS na wersję WIN pozwoliło wykorzystać nowe technologie, a jedną z kluczowych zalet WF-GANG dla Windows było przeniesienie do nowego programu wszystkich danych kadrowo-płacowych gromadzonych od 10 lat w programie WF-GANG dla DOS.

WF-GANG dla Windows jest systemem otwartym, dlatego można było dostosować i rozwinąć jego funkcjonalność do zaawansowanych potrzeb ES-SYSTEM.

Wdrożenie skupiło się na:

- zautomatyzowaniu procesu wprowadzania danych, na których opierają się wyliczenia płacowe
- przygotowaniu wydruków kadrowych według wymagań ES-SYSTEM
- przygotowaniu dodatkowych kartotek do ewidencjonowania dodatkowych danych pracowniczych: wewnętrznych szkoleń, dodatkowych uprawnień, dodatkowych badań oraz m.in. wypłaconych świadczeń
- możliwość automatycznej dekretacji płac z zaawansowanym rozksięgowaniem MPK do zewnętrznego systemu księgowego

Elastyczność systemu pozwala na bieżące dostosowywanie do zmieniających się potrzeb firmy.

Program WF-GANG dla Windows jest naturalną kontynuacja wersji DOS – uruchomienie systemu nie wymagało zaawansowanych szkoleń z obsługi – pierwsze wypłaty wynagrodzeń z systemu nastąpiły już w kilka dni po migracji danych.

Korzyści biznesowe

- skrócony czas wprowadzania danych – import z arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel
- automatyczne księgowanie płac w programie księgowym – znacznie skróciło proces księgowania
- zaawansowane możliwości exportu danych do arkuszy kalkulacyjnych – tzw. kreator zestawień – możliwość uzyskania w krótkim czasie dowolnego zestawienia danych kadrowych i płacowych
- export wydruków graficznych do PDF oraz Microsoft Word, i automatyczna wysyłka mailem – oszczędność czasu i materiałów
- zgodność programu WF-GANGz aktualnie obowiązującymi przepisami – producent Asseco BS regularnie publikuje aktualizacje programu zgodne z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Program WF-GANG dla Windows nie wymagał rewolucyjnych zmian w pracy Działu Kadr i Płac. Jako kontynuacja oprogramowania DOS – pozostawił zalety poprzednika – i dodał do tego możliwości, jakie daje nowoczesna technika. Jedną z podstawowych zalet jest to, że program rozwija się wraz z użytkownikami – a Producent dba o to, aby ciągle wprowadzać nowe funkcjonalności…

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Mag

Sprzedaż
i magazyn

WAPRO Fakir

Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Best

Środki
trwałe

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje