Firma EKOMAX SP. z o.o. zajmująca się ochroną środowiska i gospodarką odpadami wybrała rodzinę programów WAPRO ERP

Partner: X-COM
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Zobacz list referencyjny

X-COM

Branża: usługi,

Profil działalności klienta

Firma EKOMAX SP. z o.o. zajmuje się ochroną środowiska i gospodarką odpadami, a w szczególności odbiorem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych. EKOMAX jest Spółką zorientowaną na rozwój i otwartą na potrzeby klienta, a nawet wyprzedzającą ich oczekiwania. EKOMAX jest także aktywnym partnerem lokalnego środowiska naukowo-technicznego – jest członkiem Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii, uczestniczy w konferencjach naukowych (np. konferencje organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oraz szkoleniach, a także aktywnie współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

Ciągły rozwój firmy musiał również znaleźć oparcie w nowoczesnym oprogramowaniu, które nadąży za potrzebami i ustandaryzuje obieg dokumentów w firmie Ekomax.

Dlatego wybraliśmy rodzinę programów Asseco WAPRO. Programy te pozwalają realizować nasze cele, a ich otwartość pozwala podpinać dodatkowe moduły, które są projektowane z uwzględnieniem naszej specyfiki pracy.

Po gruntownej analizie spośród wielu producentów dostępnych na rynku oprogramowania wybór padł na programy firmy Asseco WAPRO. Przyczyną takiego wyboru był m.in. przyjazny interfejs oraz duża funkcjonalność aplikacji, a także wsparcie, jakie oferuje producent wraz ze swoimi partnerami. Oprogramowanie jest proste w obsłudze i przejrzyste w swojej konstrukcji. Na uwagę zasługuje także fakty szybkiego i sprawnego dostosowania programów do potrzeb firmy wspierając pracę kluczowych działów.

Opis wdrożenia

W firmie wdrożono systemy:

 • WF-Mag Windows Prestiż – jako dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki dostaw,
 • WF-GANG - jako system kadrowo płacowy,
 • WF-bEST - jako system ewidencji środków trwałych,
 • WF-Fakir – jako system finansowo-księgowy
Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco zostały zainstalowane na naszych serwerach i wdrożony przez firmę X-COM, która świadczy nam wsparcie techniczne do dzisiaj. Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych naszego klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania opracowano wiele raportów i dodatkowych modułów (ochrona środowiska, logistyka odbioru odpadów) wykorzystując elastyczność programów Asseco Wapro. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić nie zakłócając codziennej pracy firmy.

Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami dodatkowymi:
 • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów
 • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców.

Korzyści

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów,
 • Automatyzacja obsługi ewidencji czasu pracy pracowników i kierowców,
 • Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej,
  • Przyspieszenie procesu realizacji zamówień,
  • Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw,
  • Pełna integracja z wymogami ochrony środowiska,
 • Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności,
 • Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system,

Profil działalności klienta

Firma EKOMAX SP. z o.o. zajmuje się ochroną środowiska i gospodarką odpadami, a w szczególności odbiorem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych. EKOMAX jest Spółką zorientowaną na rozwój i otwartą na potrzeby klienta, a nawet wyprzedzającą ich oczekiwania. EKOMAX jest także aktywnym partnerem lokalnego środowiska naukowo-technicznego – jest członkiem Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii, uczestniczy w konferencjach naukowych (np. konferencje organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oraz szkoleniach, a także aktywnie współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

Ciągły rozwój firmy musiał również znaleźć oparcie w nowoczesnym oprogramowaniu, które nadąży za potrzebami i ustandaryzuje obieg dokumentów w firmie Ekomax.

Dlatego wybraliśmy rodzinę programów Asseco WAPRO. Programy te pozwalają realizować nasze cele, a ich otwartość pozwala podpinać dodatkowe moduły, które są projektowane z uwzględnieniem naszej specyfiki pracy.

Po gruntownej analizie spośród wielu producentów dostępnych na rynku oprogramowania wybór padł na programy firmy Asseco WAPRO. Przyczyną takiego wyboru był m.in. przyjazny interfejs oraz duża funkcjonalność aplikacji, a także wsparcie, jakie oferuje producent wraz ze swoimi partnerami. Oprogramowanie jest proste w obsłudze i przejrzyste w swojej konstrukcji. Na uwagę zasługuje także fakty szybkiego i sprawnego dostosowania programów do potrzeb firmy wspierając pracę kluczowych działów.

Opis wdrożenia

W firmie wdrożono systemy:

 • WF-Mag Windows Prestiż – jako dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki dostaw,
 • WF-GANG - jako system kadrowo płacowy,
 • WF-bEST - jako system ewidencji środków trwałych,
 • WF-Fakir – jako system finansowo-księgowy
Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco zostały zainstalowane na naszych serwerach i wdrożony przez firmę X-COM, która świadczy nam wsparcie techniczne do dzisiaj. Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych naszego klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania opracowano wiele raportów i dodatkowych modułów (ochrona środowiska, logistyka odbioru odpadów) wykorzystując elastyczność programów Asseco Wapro. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić nie zakłócając codziennej pracy firmy.

Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami dodatkowymi:
 • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów
 • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców.

Korzyści

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów,
 • Automatyzacja obsługi ewidencji czasu pracy pracowników i kierowców,
 • Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej,
  • Przyspieszenie procesu realizacji zamówień,
  • Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw,
  • Pełna integracja z wymogami ochrony środowiska,
 • Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności,
 • Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system,

Profil działalności klienta

Firma EKOMAX SP. z o.o. zajmuje się ochroną środowiska i gospodarką odpadami, a w szczególności odbiorem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych. EKOMAX jest Spółką zorientowaną na rozwój i otwartą na potrzeby klienta, a nawet wyprzedzającą ich oczekiwania. EKOMAX jest także aktywnym partnerem lokalnego środowiska naukowo-technicznego – jest członkiem Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii, uczestniczy w konferencjach naukowych (np. konferencje organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oraz szkoleniach, a także aktywnie współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

Ciągły rozwój firmy musiał również znaleźć oparcie w nowoczesnym oprogramowaniu, które nadąży za potrzebami i ustandaryzuje obieg dokumentów w firmie Ekomax.

Dlatego wybraliśmy rodzinę programów Asseco WAPRO. Programy te pozwalają realizować nasze cele, a ich otwartość pozwala podpinać dodatkowe moduły, które są projektowane z uwzględnieniem naszej specyfiki pracy.

Po gruntownej analizie spośród wielu producentów dostępnych na rynku oprogramowania wybór padł na programy firmy Asseco WAPRO. Przyczyną takiego wyboru był m.in. przyjazny interfejs oraz duża funkcjonalność aplikacji, a także wsparcie, jakie oferuje producent wraz ze swoimi partnerami. Oprogramowanie jest proste w obsłudze i przejrzyste w swojej konstrukcji. Na uwagę zasługuje także fakty szybkiego i sprawnego dostosowania programów do potrzeb firmy wspierając pracę kluczowych działów.

Opis wdrożenia

W firmie wdrożono systemy:

 • WF-Mag Windows Prestiż – jako dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki dostaw,
 • WF-GANG - jako system kadrowo płacowy,
 • WF-bEST - jako system ewidencji środków trwałych,
 • WF-Fakir – jako system finansowo-księgowy
Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco zostały zainstalowane na naszych serwerach i wdrożony przez firmę X-COM, która świadczy nam wsparcie techniczne do dzisiaj. Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych naszego klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania opracowano wiele raportów i dodatkowych modułów (ochrona środowiska, logistyka odbioru odpadów) wykorzystując elastyczność programów Asseco Wapro. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić nie zakłócając codziennej pracy firmy.

Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami dodatkowymi:
 • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów
 • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców.

Korzyści

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów,
 • Automatyzacja obsługi ewidencji czasu pracy pracowników i kierowców,
 • Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej,
  • Przyspieszenie procesu realizacji zamówień,
  • Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw,
  • Pełna integracja z wymogami ochrony środowiska,
 • Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności,
 • Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system,

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje