Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO w Chalcedon Polska Sp. z o.o.

Partner: ComSoft
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Zobacz list referencyjny

Branża: produkcyjna, budowlana, wyposażenie,

Profil działalności

Chalcedon Polska sp. z o. o. od czerwca 2013 roku eksploatuje złoże „Teofilów”, które jest jedynym udokumentowanym nagromadzeniem chalcedonitu w Polsce. Chalcedonit jest to krzemionkowa skała osadowa, którego głównym składnikiem krzemionka (średnio 97 % obj.) jako jedyna oprócz opalu występująca w formie bezpostaciowej i reaktywnej.

Chalcedonity cechuje:
- duża powierzchnia właściwa oraz duża objętość makroporów (wyższa niż w przypadku węgla antracytowego), porowatość na poziomie do 30 %
- wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz gęstość nasypowa na poziomie 1,0-1,2 t/m3

Zastosowania chalcedonitu (główne kierunki):

1. materiał filtracyjny do uzdatniania wody pitnej
2. oczyszczanie ścieków
3. doskonały surowiec do zielonych tarasów
4. dodatek do betonów lekkich
5. kruszywo drogowe, drenażowe

Kopalnia znajduje się na trasie Radom – Łódź około 70 km od Radomia.

Rozwiązanie:

Ze względu na charakter procesu produkcyjnego (kopalnia odkrywkowa) zaistniała potrzeba ewidencji dużej ilość dokumentów WZ - oddzielnie dla każdego ładunku. Kierowca otrzymuje wydruk WZ i na kopii potwierdza odbiór ładunku. Na koniec miesiąca wystawiane są faktury wg zarejestrowanych dokumentów WZ. W kopalni zastosowano lokalny serwer z następującym oprogramowaniem:

1) serwer baz MS SQL Express 2008,
2) program WF-Mag dla Windows z firmy Asseco BS oddział Warszawa,
3) program TeamViewer (licencje posiada firma ComSoft) do zdalnego nadzoru systemu,
4) lokalna drukarka.

Wdrożenie, szkolenie pracowników i nadzór w pierwszym okresie eksploatacji dokonała firma ZIiA ComSoft z Radomia.

Opinia o produktach

Program pracuje stabilnie i eksploatacja przebiega bez zakłóceń.

Osiągnięte korzyści

Usprawniono proces ewidencji sprzedaży i procesu fakturowania.

Profil działalności

Chalcedon Polska sp. z o. o. od czerwca 2013 roku eksploatuje złoże „Teofilów”, które jest jedynym udokumentowanym nagromadzeniem chalcedonitu w Polsce. Chalcedonit jest to krzemionkowa skała osadowa, którego głównym składnikiem krzemionka (średnio 97 % obj.) jako jedyna oprócz opalu występująca w formie bezpostaciowej i reaktywnej.

Chalcedonity cechuje:
- duża powierzchnia właściwa oraz duża objętość makroporów (wyższa niż w przypadku węgla antracytowego), porowatość na poziomie do 30 %
- wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz gęstość nasypowa na poziomie 1,0-1,2 t/m3

Zastosowania chalcedonitu (główne kierunki):

1. materiał filtracyjny do uzdatniania wody pitnej
2. oczyszczanie ścieków
3. doskonały surowiec do zielonych tarasów
4. dodatek do betonów lekkich
5. kruszywo drogowe, drenażowe

Kopalnia znajduje się na trasie Radom – Łódź około 70 km od Radomia.

Rozwiązanie:

Ze względu na charakter procesu produkcyjnego (kopalnia odkrywkowa) zaistniała potrzeba ewidencji dużej ilość dokumentów WZ - oddzielnie dla każdego ładunku. Kierowca otrzymuje wydruk WZ i na kopii potwierdza odbiór ładunku. Na koniec miesiąca wystawiane są faktury wg zarejestrowanych dokumentów WZ. W kopalni zastosowano lokalny serwer z następującym oprogramowaniem:

1) serwer baz MS SQL Express 2008,
2) program WF-Mag dla Windows z firmy Asseco BS oddział Warszawa,
3) program TeamViewer (licencje posiada firma ComSoft) do zdalnego nadzoru systemu,
4) lokalna drukarka.

Wdrożenie, szkolenie pracowników i nadzór w pierwszym okresie eksploatacji dokonała firma ZIiA ComSoft z Radomia.

Opinia o produktach

Program pracuje stabilnie i eksploatacja przebiega bez zakłóceń.

Osiągnięte korzyści

Usprawniono proces ewidencji sprzedaży i procesu fakturowania.

Profil działalności

Chalcedon Polska sp. z o. o. od czerwca 2013 roku eksploatuje złoże „Teofilów”, które jest jedynym udokumentowanym nagromadzeniem chalcedonitu w Polsce. Chalcedonit jest to krzemionkowa skała osadowa, którego głównym składnikiem krzemionka (średnio 97 % obj.) jako jedyna oprócz opalu występująca w formie bezpostaciowej i reaktywnej.

Chalcedonity cechuje:
- duża powierzchnia właściwa oraz duża objętość makroporów (wyższa niż w przypadku węgla antracytowego), porowatość na poziomie do 30 %
- wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz gęstość nasypowa na poziomie 1,0-1,2 t/m3

Zastosowania chalcedonitu (główne kierunki):

1. materiał filtracyjny do uzdatniania wody pitnej
2. oczyszczanie ścieków
3. doskonały surowiec do zielonych tarasów
4. dodatek do betonów lekkich
5. kruszywo drogowe, drenażowe

Kopalnia znajduje się na trasie Radom – Łódź około 70 km od Radomia.

Rozwiązanie:

Ze względu na charakter procesu produkcyjnego (kopalnia odkrywkowa) zaistniała potrzeba ewidencji dużej ilość dokumentów WZ - oddzielnie dla każdego ładunku. Kierowca otrzymuje wydruk WZ i na kopii potwierdza odbiór ładunku. Na koniec miesiąca wystawiane są faktury wg zarejestrowanych dokumentów WZ. W kopalni zastosowano lokalny serwer z następującym oprogramowaniem:

1) serwer baz MS SQL Express 2008,
2) program WF-Mag dla Windows z firmy Asseco BS oddział Warszawa,
3) program TeamViewer (licencje posiada firma ComSoft) do zdalnego nadzoru systemu,
4) lokalna drukarka.

Wdrożenie, szkolenie pracowników i nadzór w pierwszym okresie eksploatacji dokonała firma ZIiA ComSoft z Radomia.

Opinia o produktach

Program pracuje stabilnie i eksploatacja przebiega bez zakłóceń.

Osiągnięte korzyści

Usprawniono proces ewidencji sprzedaży i procesu fakturowania.

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Fakir

Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Gang

Kadry
i płace

WAPRO Best

Środki
trwałe

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje