Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO wspomaga rozwój Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Partner: INFOX
Województwo: brak
Miasto: Rzeszów
Zobacz list referencyjny

Branża: sektor budżetowy i administracja publiczna, usługi,

Profil działalności

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów, działającą w formie jednostki budżetowej. Do zadań Zarządu zalicza się m.in. utrzymanie zieleni w Mieście i Gminie Rzeszów, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, budowa i rozbudowa parków, boisk, kompleksów sportowo-rekreacyjnych, ochrona i opieka nad zabytkami.

Dlaczego Klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO?

Oprogramowanie Asseco WAPRO sprawnie działa w jednostkach budżetowych, jest przejrzyste oraz łatwe w obsłudze. Ważnym argumentem przemawiającym za zakupem oprogramowania była możliwość dostosowania programów WF-GANG oraz WF-FaKir do specyfiki jednostek budżetowych.

Wdrożone rozwiązania

W Zarządzie Zieleni Miejskiej zostały wdrożone następujące programy Asseco WAPRO:
- WF-GANG
- WF-FaKir

Wdrożenie programu WF-GANG wiązało się z wprowadzeniem znacznych modyfikacji uwzględniających specyfikę jednostki, m.in. zostały wprowadzone następujące udogodnienia:
- automatyczne naliczanie dodatku stażowego z podziałem na część składkową i nieskładkową, - automatyczne naliczanie korekt dodatku stażowego w przypadku dokonaniu zmian w nieobecnościach pracownika po dokonaniu wypłaty (np. zwolnienie lekarskie dostarczone na przełomie miesiąca),
- skonfigurowano naliczanie zasiłków chorobowych uwzględniając przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych,
- utworzono indywidulane wydruki na życzenie pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej,

W jednostce został wdrożony zarówno program WF-FaKir w wersji BUDŻET co umożliwiło dodatkowo:
- automatyzację księgowań związanych z klasyfikacją budżetową,
- tworzenie planu wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
- sporządzanie wydruków w oparciu o klasyfikację budżetową,
W związku z wieloletnim doświadczeniem firmy INFOX w obsłudze informatycznej jednostek budżetowych, wdrożenie przebiegło bardzo sprawnie.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie programu WF-GANG umożliwiło pełną obsługę kadr i płac jednostki. Dzięki elastyczności programu możliwa była m.in. pełna automatyzacja naliczania listy płac, zasiłków, sporządzanie deklaracji ZUS.

Podsumowanie

Implementacja oprogramowania Asseco WAPRO w Zarządzie Zieleni Miejskiej przyniosła wiele udogodnień, które pozwalają na oszczędność czasu oraz upraszczają kontrolę wielu procesów zachodzących w firmie. Dzięki możliwościom szeroko pojętej analizy danych uzyskuje się szczegółowy obraz jednostki budżetowej ułatwiający podejmowanie kluczowych decyzji.

Profil działalności

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów, działającą w formie jednostki budżetowej. Do zadań Zarządu zalicza się m.in. utrzymanie zieleni w Mieście i Gminie Rzeszów, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, budowa i rozbudowa parków, boisk, kompleksów sportowo-rekreacyjnych, ochrona i opieka nad zabytkami.

Dlaczego Klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO?

Oprogramowanie Asseco WAPRO sprawnie działa w jednostkach budżetowych, jest przejrzyste oraz łatwe w obsłudze. Ważnym argumentem przemawiającym za zakupem oprogramowania była możliwość dostosowania programów WF-GANG oraz WF-FaKir do specyfiki jednostek budżetowych.

Wdrożone rozwiązania

W Zarządzie Zieleni Miejskiej zostały wdrożone następujące programy Asseco WAPRO:
- WF-GANG
- WF-FaKir

Wdrożenie programu WF-GANG wiązało się z wprowadzeniem znacznych modyfikacji uwzględniających specyfikę jednostki, m.in. zostały wprowadzone następujące udogodnienia:
- automatyczne naliczanie dodatku stażowego z podziałem na część składkową i nieskładkową, - automatyczne naliczanie korekt dodatku stażowego w przypadku dokonaniu zmian w nieobecnościach pracownika po dokonaniu wypłaty (np. zwolnienie lekarskie dostarczone na przełomie miesiąca),
- skonfigurowano naliczanie zasiłków chorobowych uwzględniając przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych,
- utworzono indywidulane wydruki na życzenie pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej,

W jednostce został wdrożony zarówno program WF-FaKir w wersji BUDŻET co umożliwiło dodatkowo:
- automatyzację księgowań związanych z klasyfikacją budżetową,
- tworzenie planu wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
- sporządzanie wydruków w oparciu o klasyfikację budżetową,
W związku z wieloletnim doświadczeniem firmy INFOX w obsłudze informatycznej jednostek budżetowych, wdrożenie przebiegło bardzo sprawnie.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie programu WF-GANG umożliwiło pełną obsługę kadr i płac jednostki. Dzięki elastyczności programu możliwa była m.in. pełna automatyzacja naliczania listy płac, zasiłków, sporządzanie deklaracji ZUS.

Podsumowanie

Implementacja oprogramowania Asseco WAPRO w Zarządzie Zieleni Miejskiej przyniosła wiele udogodnień, które pozwalają na oszczędność czasu oraz upraszczają kontrolę wielu procesów zachodzących w firmie. Dzięki możliwościom szeroko pojętej analizy danych uzyskuje się szczegółowy obraz jednostki budżetowej ułatwiający podejmowanie kluczowych decyzji.

Profil działalności

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów, działającą w formie jednostki budżetowej. Do zadań Zarządu zalicza się m.in. utrzymanie zieleni w Mieście i Gminie Rzeszów, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, budowa i rozbudowa parków, boisk, kompleksów sportowo-rekreacyjnych, ochrona i opieka nad zabytkami.

Dlaczego Klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO?

Oprogramowanie Asseco WAPRO sprawnie działa w jednostkach budżetowych, jest przejrzyste oraz łatwe w obsłudze. Ważnym argumentem przemawiającym za zakupem oprogramowania była możliwość dostosowania programów WF-GANG oraz WF-FaKir do specyfiki jednostek budżetowych.

Wdrożone rozwiązania

W Zarządzie Zieleni Miejskiej zostały wdrożone następujące programy Asseco WAPRO:
- WF-GANG
- WF-FaKir

Wdrożenie programu WF-GANG wiązało się z wprowadzeniem znacznych modyfikacji uwzględniających specyfikę jednostki, m.in. zostały wprowadzone następujące udogodnienia:
- automatyczne naliczanie dodatku stażowego z podziałem na część składkową i nieskładkową, - automatyczne naliczanie korekt dodatku stażowego w przypadku dokonaniu zmian w nieobecnościach pracownika po dokonaniu wypłaty (np. zwolnienie lekarskie dostarczone na przełomie miesiąca),
- skonfigurowano naliczanie zasiłków chorobowych uwzględniając przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych,
- utworzono indywidulane wydruki na życzenie pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej,

W jednostce został wdrożony zarówno program WF-FaKir w wersji BUDŻET co umożliwiło dodatkowo:
- automatyzację księgowań związanych z klasyfikacją budżetową,
- tworzenie planu wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
- sporządzanie wydruków w oparciu o klasyfikację budżetową,
W związku z wieloletnim doświadczeniem firmy INFOX w obsłudze informatycznej jednostek budżetowych, wdrożenie przebiegło bardzo sprawnie.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie programu WF-GANG umożliwiło pełną obsługę kadr i płac jednostki. Dzięki elastyczności programu możliwa była m.in. pełna automatyzacja naliczania listy płac, zasiłków, sporządzanie deklaracji ZUS.

Podsumowanie

Implementacja oprogramowania Asseco WAPRO w Zarządzie Zieleni Miejskiej przyniosła wiele udogodnień, które pozwalają na oszczędność czasu oraz upraszczają kontrolę wielu procesów zachodzących w firmie. Dzięki możliwościom szeroko pojętej analizy danych uzyskuje się szczegółowy obraz jednostki budżetowej ułatwiający podejmowanie kluczowych decyzji.

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Mag

Sprzedaż
i magazyn

WAPRO Fakir

Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Gang

Kadry
i płace

WAPRO Best

Środki
trwałe

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje