Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO wspiera rozwój firmy UNIPOL

Partner: INFOX
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Zobacz list referencyjny

Branża: usługi, budowlana, wyposażenie,

Profil działalności

Firma UNIPOL zajmuje się wykonywaniem wszelkich domowych instalacji takich jak instalacje hydrauliczne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Oferta firmy obejmuje głównie: kanalizacje sanitarne, instalacje ciepłej, zimnej wody, instalacje sanitarne w budynkach, izolacje wodochronne, wodociągi, wykopy, odwodnienia.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie WAPRO?

Podstawowym kryterium wyboru systemu do zarządzania przedsiębiorstwem było dostosowanie do specyfiki działalności firmy, zaś oprogramowanie Asseco WAPRO zaspakajało wszystkie potrzeby. Wybrany system okazał się rozwiązaniem bogatym w szeroką gamę funkcji i intuicyjnym, a co najważniejsze znacznie ułatwił współpracę w klientami.

Wdrożone rozwiązania

W firmie zostały wdrożone:
- WF-FaKir w wersji BIZNES
- WF-GANG w wersji BIZNES
- WF-Mag w wersji BIZNES
W ramach dokonanego wdrożenia skonfigurowano system kadrowy WF-GANG, dostosowując aplikację do systemu płac stosowanego w firmie oraz tworząc mechanizmy naliczania płacy uwzględniające występujące dodatki i potrącenia. Ponadto dokonano modyfikacji sposobu naliczania wynagrodzenia urlopowego oraz chorobowego uwzgledniającego specyfikę instytucji.
Wdrożenie automatyzacji księgowania w programie WF-FaKir usprawniło wiele czynności oraz poprawiło efektywność pracy w dziale księgowości.
Szkolenie przeprowadzone w trakcie wdrożenia pozwoliło pracownikom na opanowanie posługiwania się programami i szybkie rozpoczęcie pracy.

Uzyskane korzyści

Najistotniejszą korzyścią jest usprawnienie pracy we wszystkich działach w firmie. Wdrożona systemu sprzedażowego i księgowego oraz metody automatyzacji przetwarzania danych przyczyniły się do efektywniejszej pracy w obydwu działach. Dostosowanie systemu płacowego do specyfiki firmy oraz modyfikacja wydruków i zestawień kadrowe usprawniają pracę w dziale kadr.

Podsumowanie

Wdrożenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie - szybko i solidnie. Implementacja zapewniła znaczne podniesienie jakości i stabilności pracy. Duże możliwości oprogramowania oraz łatwość obsługi pozwoliły na intuicyjne operowanie systemem, co w rezultacie w krótkim czasie zwiększyło efektywność pracy i zmniejszyło ilość pomyłek.

Profil działalności

Firma UNIPOL zajmuje się wykonywaniem wszelkich domowych instalacji takich jak instalacje hydrauliczne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Oferta firmy obejmuje głównie: kanalizacje sanitarne, instalacje ciepłej, zimnej wody, instalacje sanitarne w budynkach, izolacje wodochronne, wodociągi, wykopy, odwodnienia.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie WAPRO?

Podstawowym kryterium wyboru systemu do zarządzania przedsiębiorstwem było dostosowanie do specyfiki działalności firmy, zaś oprogramowanie Asseco WAPRO zaspakajało wszystkie potrzeby. Wybrany system okazał się rozwiązaniem bogatym w szeroką gamę funkcji i intuicyjnym, a co najważniejsze znacznie ułatwił współpracę w klientami.

Wdrożone rozwiązania

W firmie zostały wdrożone:
- WF-FaKir w wersji BIZNES
- WF-GANG w wersji BIZNES
- WF-Mag w wersji BIZNES
W ramach dokonanego wdrożenia skonfigurowano system kadrowy WF-GANG, dostosowując aplikację do systemu płac stosowanego w firmie oraz tworząc mechanizmy naliczania płacy uwzględniające występujące dodatki i potrącenia. Ponadto dokonano modyfikacji sposobu naliczania wynagrodzenia urlopowego oraz chorobowego uwzgledniającego specyfikę instytucji.
Wdrożenie automatyzacji księgowania w programie WF-FaKir usprawniło wiele czynności oraz poprawiło efektywność pracy w dziale księgowości.
Szkolenie przeprowadzone w trakcie wdrożenia pozwoliło pracownikom na opanowanie posługiwania się programami i szybkie rozpoczęcie pracy.

Uzyskane korzyści

Najistotniejszą korzyścią jest usprawnienie pracy we wszystkich działach w firmie. Wdrożona systemu sprzedażowego i księgowego oraz metody automatyzacji przetwarzania danych przyczyniły się do efektywniejszej pracy w obydwu działach. Dostosowanie systemu płacowego do specyfiki firmy oraz modyfikacja wydruków i zestawień kadrowe usprawniają pracę w dziale kadr.

Podsumowanie

Wdrożenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie - szybko i solidnie. Implementacja zapewniła znaczne podniesienie jakości i stabilności pracy. Duże możliwości oprogramowania oraz łatwość obsługi pozwoliły na intuicyjne operowanie systemem, co w rezultacie w krótkim czasie zwiększyło efektywność pracy i zmniejszyło ilość pomyłek.

Profil działalności

Firma UNIPOL zajmuje się wykonywaniem wszelkich domowych instalacji takich jak instalacje hydrauliczne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Oferta firmy obejmuje głównie: kanalizacje sanitarne, instalacje ciepłej, zimnej wody, instalacje sanitarne w budynkach, izolacje wodochronne, wodociągi, wykopy, odwodnienia.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie WAPRO?

Podstawowym kryterium wyboru systemu do zarządzania przedsiębiorstwem było dostosowanie do specyfiki działalności firmy, zaś oprogramowanie Asseco WAPRO zaspakajało wszystkie potrzeby. Wybrany system okazał się rozwiązaniem bogatym w szeroką gamę funkcji i intuicyjnym, a co najważniejsze znacznie ułatwił współpracę w klientami.

Wdrożone rozwiązania

W firmie zostały wdrożone:
- WF-FaKir w wersji BIZNES
- WF-GANG w wersji BIZNES
- WF-Mag w wersji BIZNES
W ramach dokonanego wdrożenia skonfigurowano system kadrowy WF-GANG, dostosowując aplikację do systemu płac stosowanego w firmie oraz tworząc mechanizmy naliczania płacy uwzględniające występujące dodatki i potrącenia. Ponadto dokonano modyfikacji sposobu naliczania wynagrodzenia urlopowego oraz chorobowego uwzgledniającego specyfikę instytucji.
Wdrożenie automatyzacji księgowania w programie WF-FaKir usprawniło wiele czynności oraz poprawiło efektywność pracy w dziale księgowości.
Szkolenie przeprowadzone w trakcie wdrożenia pozwoliło pracownikom na opanowanie posługiwania się programami i szybkie rozpoczęcie pracy.

Uzyskane korzyści

Najistotniejszą korzyścią jest usprawnienie pracy we wszystkich działach w firmie. Wdrożona systemu sprzedażowego i księgowego oraz metody automatyzacji przetwarzania danych przyczyniły się do efektywniejszej pracy w obydwu działach. Dostosowanie systemu płacowego do specyfiki firmy oraz modyfikacja wydruków i zestawień kadrowe usprawniają pracę w dziale kadr.

Podsumowanie

Wdrożenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie - szybko i solidnie. Implementacja zapewniła znaczne podniesienie jakości i stabilności pracy. Duże możliwości oprogramowania oraz łatwość obsługi pozwoliły na intuicyjne operowanie systemem, co w rezultacie w krótkim czasie zwiększyło efektywność pracy i zmniejszyło ilość pomyłek.

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Mag

Sprzedaż
i magazyn

WAPRO Fakir

Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Gang

Kadry
i płace

WAPRO Best

Środki
trwałe

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje