Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO wspomaga rozwój ZTM w Rzeszowie

Partner: INFOX
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Zobacz list referencyjny

Branża: sektor budżetowy i administracja publiczna, spedycyjna i transportowa, usługi,

Profil działalności klienta

Zarząd Transportu Miejskiego jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Zarząd zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta z którym Zarząd współdziała w realizacji swoich zadań statutowych.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie WAPRO?

Klient zdecydował się na oprogramowanie WAPRO po rekomendacji od firmy INFOX a także po analizie rynku z szeroką ofertą oprogramowania. Ważną kwestią była możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb Zarządu Transportu Miejskiego oraz zapewnienia późniejszego wsparcia ze strony firmy wdrożeniowej. Jako jednostka budżetowa ZTM potrzebuje oprogramowania o wysokim standardzie z możliwością dostosowania do wymagań specyficznej branży.

Wdrożone rozwiązania

W Zarządzie Transportu Miejskiego został wdrożony program Asseco WAPRO WF-GANG.

W trakcie wdrożenia program WF-GANG dostosowano do specyfiki jednostek budżetowych. W ramach implementacji zostały dodane nowe składniki płacowe oraz skonfigurowano działanie istniejących składników. Dodatkowym atutem było utworzenie indywidulanych wydruków na życzenie pracowników Zarządu Transportu Miejskiego.
Po wprowadzeniu powyższych zmian program WF-GANG w pełni automatycznie nalicza listy płac wraz z uwzględnieniem:
- naliczania dodatku stażowego z podziałem na część składkową i nieskładkową,
- naliczania korekt składników płacowych w przypadku dokonania zmian w nieobecnościach pracownika po dokonaniu wypłaty,
- naliczania zasiłków chorobowych uwzględniając przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie programu WF-GANG umożliwiło pełną obsługę kadr i płac jednostki. Dzięki elastyczności programu możliwa była m.in. pełna automatyzacja naliczania listy płac, zasiłków, sporządzania deklaracji ZUS - co wyraźnie usprawniło pracę w jednostce.

Podsumowanie

Dzięki szybkiemu wdrożeniu wykonanemu przez firmę INFOX, jednostka ZTM bez najmniejszych przeszkód może świadczyć kompleksowe usługi dla swoich Klientów. Oprogramowanie pozwoliło usprawnić a przede wszystkim zautomatyzować istotną część czynności związanych z prowadzeniem jednostki budżetowej.

Profil działalności klienta

Zarząd Transportu Miejskiego jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Zarząd zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta z którym Zarząd współdziała w realizacji swoich zadań statutowych.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie WAPRO?

Klient zdecydował się na oprogramowanie WAPRO po rekomendacji od firmy INFOX a także po analizie rynku z szeroką ofertą oprogramowania. Ważną kwestią była możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb Zarządu Transportu Miejskiego oraz zapewnienia późniejszego wsparcia ze strony firmy wdrożeniowej. Jako jednostka budżetowa ZTM potrzebuje oprogramowania o wysokim standardzie z możliwością dostosowania do wymagań specyficznej branży.

Wdrożone rozwiązania

W Zarządzie Transportu Miejskiego został wdrożony program Asseco WAPRO WF-GANG.

W trakcie wdrożenia program WF-GANG dostosowano do specyfiki jednostek budżetowych. W ramach implementacji zostały dodane nowe składniki płacowe oraz skonfigurowano działanie istniejących składników. Dodatkowym atutem było utworzenie indywidulanych wydruków na życzenie pracowników Zarządu Transportu Miejskiego.
Po wprowadzeniu powyższych zmian program WF-GANG w pełni automatycznie nalicza listy płac wraz z uwzględnieniem:
- naliczania dodatku stażowego z podziałem na część składkową i nieskładkową,
- naliczania korekt składników płacowych w przypadku dokonania zmian w nieobecnościach pracownika po dokonaniu wypłaty,
- naliczania zasiłków chorobowych uwzględniając przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie programu WF-GANG umożliwiło pełną obsługę kadr i płac jednostki. Dzięki elastyczności programu możliwa była m.in. pełna automatyzacja naliczania listy płac, zasiłków, sporządzania deklaracji ZUS - co wyraźnie usprawniło pracę w jednostce.

Podsumowanie

Dzięki szybkiemu wdrożeniu wykonanemu przez firmę INFOX, jednostka ZTM bez najmniejszych przeszkód może świadczyć kompleksowe usługi dla swoich Klientów. Oprogramowanie pozwoliło usprawnić a przede wszystkim zautomatyzować istotną część czynności związanych z prowadzeniem jednostki budżetowej.

Profil działalności klienta

Zarząd Transportu Miejskiego jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Zarząd zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta z którym Zarząd współdziała w realizacji swoich zadań statutowych.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie WAPRO?

Klient zdecydował się na oprogramowanie WAPRO po rekomendacji od firmy INFOX a także po analizie rynku z szeroką ofertą oprogramowania. Ważną kwestią była możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb Zarządu Transportu Miejskiego oraz zapewnienia późniejszego wsparcia ze strony firmy wdrożeniowej. Jako jednostka budżetowa ZTM potrzebuje oprogramowania o wysokim standardzie z możliwością dostosowania do wymagań specyficznej branży.

Wdrożone rozwiązania

W Zarządzie Transportu Miejskiego został wdrożony program Asseco WAPRO WF-GANG.

W trakcie wdrożenia program WF-GANG dostosowano do specyfiki jednostek budżetowych. W ramach implementacji zostały dodane nowe składniki płacowe oraz skonfigurowano działanie istniejących składników. Dodatkowym atutem było utworzenie indywidulanych wydruków na życzenie pracowników Zarządu Transportu Miejskiego.
Po wprowadzeniu powyższych zmian program WF-GANG w pełni automatycznie nalicza listy płac wraz z uwzględnieniem:
- naliczania dodatku stażowego z podziałem na część składkową i nieskładkową,
- naliczania korekt składników płacowych w przypadku dokonania zmian w nieobecnościach pracownika po dokonaniu wypłaty,
- naliczania zasiłków chorobowych uwzględniając przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie programu WF-GANG umożliwiło pełną obsługę kadr i płac jednostki. Dzięki elastyczności programu możliwa była m.in. pełna automatyzacja naliczania listy płac, zasiłków, sporządzania deklaracji ZUS - co wyraźnie usprawniło pracę w jednostce.

Podsumowanie

Dzięki szybkiemu wdrożeniu wykonanemu przez firmę INFOX, jednostka ZTM bez najmniejszych przeszkód może świadczyć kompleksowe usługi dla swoich Klientów. Oprogramowanie pozwoliło usprawnić a przede wszystkim zautomatyzować istotną część czynności związanych z prowadzeniem jednostki budżetowej.

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Mag

Sprzedaż
i magazyn

WAPRO Fakir

Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Gang

Kadry
i płace

WAPRO Best

Środki
trwałe

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje