Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO w firmie Skład Opału i Materiałów Budowlanych T. & M. Sobianek

Partner: HIGHCOM sp. z o.o.
Województwo: lubelskie
Miasto: Parczew
Zobacz list referencyjny

Branża: dystrybucyjna, handel detaliczny, budowlana, wyposażenie,

Profil działalności klienta

Firma Skład Opału i Materiałów Budowlanych T. & M. Sobianek prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, sprzedaży i transportu węgla, dystrybucji wszystkich największych producentów nawozów mineralnych w Polsce. Oferuje środki ochrony roślin, Zajmuje się skupem zbóż. Firma posiada kilka oddziałów.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie.

Wdrożone oprogramowanie

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

26 stanowisk WF-Mag Prestiż Plus w tym cześć pracujących zdalnie w oddziałach.
4 stanowiska WF-Fakir Prestiż
2 stanowiska WF-Gang Windows
1 stanowisko WF-BEST Windows


Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu klient otrzymał gotowe narzędzie informatyczne korzystające z centralnej bazy danych Rozwiązanie to zapewniło zautomatyzowanie wielu czynności oraz zagwarantowało poprawną współpracę z systemami informatycznymi partnerów handlowych klienta.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO umożliwiło klientowi zunifikowanie dotychczasowych rozwiązań w jeden system informatyczny. Podniosło standard obsługi klienta oraz dało możliwość większej kontroli nad procedurami stosowanymi w firmie klienta.

Profil działalności klienta

Firma Skład Opału i Materiałów Budowlanych T. & M. Sobianek prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, sprzedaży i transportu węgla, dystrybucji wszystkich największych producentów nawozów mineralnych w Polsce. Oferuje środki ochrony roślin, Zajmuje się skupem zbóż. Firma posiada kilka oddziałów.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie.

Wdrożone oprogramowanie

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

26 stanowisk WF-Mag Prestiż Plus w tym cześć pracujących zdalnie w oddziałach.
4 stanowiska WF-Fakir Prestiż
2 stanowiska WF-Gang Windows
1 stanowisko WF-BEST Windows


Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu klient otrzymał gotowe narzędzie informatyczne korzystające z centralnej bazy danych Rozwiązanie to zapewniło zautomatyzowanie wielu czynności oraz zagwarantowało poprawną współpracę z systemami informatycznymi partnerów handlowych klienta.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO umożliwiło klientowi zunifikowanie dotychczasowych rozwiązań w jeden system informatyczny. Podniosło standard obsługi klienta oraz dało możliwość większej kontroli nad procedurami stosowanymi w firmie klienta.

Profil działalności klienta

Firma Skład Opału i Materiałów Budowlanych T. & M. Sobianek prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, sprzedaży i transportu węgla, dystrybucji wszystkich największych producentów nawozów mineralnych w Polsce. Oferuje środki ochrony roślin, Zajmuje się skupem zbóż. Firma posiada kilka oddziałów.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie.

Wdrożone oprogramowanie

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

26 stanowisk WF-Mag Prestiż Plus w tym cześć pracujących zdalnie w oddziałach.
4 stanowiska WF-Fakir Prestiż
2 stanowiska WF-Gang Windows
1 stanowisko WF-BEST Windows


Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu klient otrzymał gotowe narzędzie informatyczne korzystające z centralnej bazy danych Rozwiązanie to zapewniło zautomatyzowanie wielu czynności oraz zagwarantowało poprawną współpracę z systemami informatycznymi partnerów handlowych klienta.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO umożliwiło klientowi zunifikowanie dotychczasowych rozwiązań w jeden system informatyczny. Podniosło standard obsługi klienta oraz dało możliwość większej kontroli nad procedurami stosowanymi w firmie klienta.

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Mag

Sprzedaż
i magazyn

WAPRO Fakir

Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Gang

Kadry
i płace

WAPRO Best

Środki
trwałe

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje