Systemy Asseco WAPRO wspierają dystrybucję rozwiązań teleinformatycznych

Partner: HIGHCOM sp. z o.o.
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Zobacz list referencyjny

Branża: dystrybucyjna, handel detaliczny, sieć sklepów, elektroniczna, teleinformatyczna,

Profil działalności klienta

Comtex Bernatowicz Sp.J. jest autoryzowanym partnerem Plus GSM. Firma posiada kilkadziesiąt punktów handlowych na terenie kraju. Kompleksowo obsługuje abonentów sieci Plus GSM, dostarcza najnowsze rozwiązania teleinformatyczne dostępne u w/w operatora.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta oraz umożliwiać współpracę z systemami firm trzecich np. z systemem doładowań kart prepaid i z systemem informatycznym Plus GSM. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie, również w zakresie hostingu serwerów

Wdrożone oprogramowanie

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

74 zdalne stanowiska WF-Mag Prestiż
2 zdalne stanowiska WF-Fakir Prestiż
2 zdalne stanowiska WF-Gang Windows

Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu klient otrzymał gotowe narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie wielooddziałowa, ogólnopolską firmą, korzystające z centralnej bazy danych w której wszystkie oddziały, stanowiska oraz magazyny pracują zdalnie i w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to zapewniło zautomatyzowanie wielu czynności oraz zagwarantowało poprawną współpracę z systemami informatycznymi partnerów handlowych klienta.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO umożliwiło klientowi zunifikowanie dotychczasowych rozwiązań w jeden system informatyczny. Podniosło standard obsługi klienta oraz dało możliwość większej kontroli nad procedurami stosowanymi w firmie klienta.

Profil działalności klienta

Comtex Bernatowicz Sp.J. jest autoryzowanym partnerem Plus GSM. Firma posiada kilkadziesiąt punktów handlowych na terenie kraju. Kompleksowo obsługuje abonentów sieci Plus GSM, dostarcza najnowsze rozwiązania teleinformatyczne dostępne u w/w operatora.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta oraz umożliwiać współpracę z systemami firm trzecich np. z systemem doładowań kart prepaid i z systemem informatycznym Plus GSM. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie, również w zakresie hostingu serwerów

Wdrożone oprogramowanie

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

74 zdalne stanowiska WF-Mag Prestiż
2 zdalne stanowiska WF-Fakir Prestiż
2 zdalne stanowiska WF-Gang Windows

Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu klient otrzymał gotowe narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie wielooddziałowa, ogólnopolską firmą, korzystające z centralnej bazy danych w której wszystkie oddziały, stanowiska oraz magazyny pracują zdalnie i w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to zapewniło zautomatyzowanie wielu czynności oraz zagwarantowało poprawną współpracę z systemami informatycznymi partnerów handlowych klienta.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO umożliwiło klientowi zunifikowanie dotychczasowych rozwiązań w jeden system informatyczny. Podniosło standard obsługi klienta oraz dało możliwość większej kontroli nad procedurami stosowanymi w firmie klienta.

Profil działalności klienta

Comtex Bernatowicz Sp.J. jest autoryzowanym partnerem Plus GSM. Firma posiada kilkadziesiąt punktów handlowych na terenie kraju. Kompleksowo obsługuje abonentów sieci Plus GSM, dostarcza najnowsze rozwiązania teleinformatyczne dostępne u w/w operatora.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta oraz umożliwiać współpracę z systemami firm trzecich np. z systemem doładowań kart prepaid i z systemem informatycznym Plus GSM. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie, również w zakresie hostingu serwerów

Wdrożone oprogramowanie

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

74 zdalne stanowiska WF-Mag Prestiż
2 zdalne stanowiska WF-Fakir Prestiż
2 zdalne stanowiska WF-Gang Windows

Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu klient otrzymał gotowe narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie wielooddziałowa, ogólnopolską firmą, korzystające z centralnej bazy danych w której wszystkie oddziały, stanowiska oraz magazyny pracują zdalnie i w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to zapewniło zautomatyzowanie wielu czynności oraz zagwarantowało poprawną współpracę z systemami informatycznymi partnerów handlowych klienta.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO umożliwiło klientowi zunifikowanie dotychczasowych rozwiązań w jeden system informatyczny. Podniosło standard obsługi klienta oraz dało możliwość większej kontroli nad procedurami stosowanymi w firmie klienta.

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Mag

Sprzedaż
i magazyn

WAPRO Fakir

Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Gang

Kadry
i płace

WAPRO Best

Środki
trwałe

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje