Opis wdrożenia modułu integracji danych w Fabryce Okien „REDAN”

Partner: Helper
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Zobacz list referencyjny

Fabryka Okien „REDAN”

Branża: produkcyjna, dystrybucyjna, budowlana, wyposażenie,

Wprowadzenie

W związku ze swoim dynamicznym rozwojem, firma „REDAN” została zmuszona do poszukiwania zaawansowanego rozwiązania informatycznego, pozwalającego na pełna ewidencje obrotu towarowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcyjnej. Istotnym elementem rozwiązania była możliwość integracji danych pomiędzy programami STOLCAD a WF-Mag dla Windows.

Cel wdrożenia

Integracja programu technologicznego STOLCAD z programem WF-Mag w zakresie przesyłania danych do programu WF-Mag, niezbędnych do precyzyjnej ewidencji kartotek asortymentowych i kontrahentów oraz automatycznego generowania zamówień i zleceń produkcyjnych.

Zrealizowane zadania wdrożeniowe

1. Konwersja kartotek asortymentów z programu STOLCAD do programu WF-Mag.
2. Implementacja modułu integracji baz danych aplikacji STOLCAD i WF-Mag.
3. Bezpośredni nadzór nad wdrożeniem rozwiązania w okresie pilotażowym.

Efekty wdrożenia systemu

Zautomatyzowany przepływ danych z programu STOLCAD do programu WF-Mag.

Opis modułu integracji danych w aplikacjach STOLCAD i WF-Mag

Cechy funkcjonalne modułu integracji
1. W programie STOLCAD projektowane są elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz generowane zamówienia od odbiorców na te elementy.

2. Moduł integracji zapewnia automatyczne przesyłanie do bazy danych programu WF-Mag następujących danych:
a) kartoteki asortymentów-składników (profile, okucia, szklenia i elementy dodatkowe);
b) kartoteki produktów gotowych (okna i drzwi) wraz z ich definicjami (recepturami), zawierającymi zestawienia niezbędnych ilości asortymentów-składników;
c) kartoteki kontrahentów.

3. Na podstawie informacji, zawartych w wyeksportowanych z programu STOLCAD plików wymiany, moduł automatycznie generuje w bazie programu WF-Mag następujące dokumenty:
a) zamówienia od odbiorców;
b) zamówienia do dostawców;
c) zlecenia produkcyjne.

4. Podczas przesyłania danych moduł zapewnia kontrole poprawności i integralności danych.

5. Moduł posiada wbudowana obsługę bledów (dostępna w interfejsie użytkownika) w zakresie zapobiegania powtórnemu wczytaniu uprzednio wczytanych danych oraz zapewnienia ich integralności, a w pliku *.log zapisuje informacje o przebiegu procesu.

Opis techniczny modułu integracji
1. Ze względu na łatwość implementacji oraz integracje z systemem MS Windows, do budowy modułu zastosowano technologie skryptowa MS Windows (vbs).
2. Moduł może być uruchamiany bezpośrednio z poziomu interfejsu systemu MS Windows jak też z poziomu programu WF-Mag jako zaimplementowana operacja dodatkowa.
3. Z punktu widzenia użytkownika, podstawowa jednostka informacji jest wybrane w programie STOLCAD zlecenie zbiorcze, zawierające zestaw zatwierdzonych zamówień od odbiorców.
4. Moduł czyta dane z plików wymiany, przygotowanych przez program STOLCAD, a wygenerowane informacje zapisuje bezpośrednio do bazy MS SQL programu WF-Mag.
5. Moduł pracuje w trybie transakcyjnym, zapewniając tym samym bezpieczna i jednoznaczna obsługę integracji.
6. Szczegółowe dane, dotyczące modułu integracji dostępne są w firmie „HELPER” Zastosowania Informatyki.

Wprowadzenie

W związku ze swoim dynamicznym rozwojem, firma „REDAN” została zmuszona do poszukiwania zaawansowanego rozwiązania informatycznego, pozwalającego na pełna ewidencje obrotu towarowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcyjnej. Istotnym elementem rozwiązania była możliwość integracji danych pomiędzy programami STOLCAD a WF-Mag dla Windows.

Cel wdrożenia

Integracja programu technologicznego STOLCAD z programem WF-Mag w zakresie przesyłania danych do programu WF-Mag, niezbędnych do precyzyjnej ewidencji kartotek asortymentowych i kontrahentów oraz automatycznego generowania zamówień i zleceń produkcyjnych.

Zrealizowane zadania wdrożeniowe

1. Konwersja kartotek asortymentów z programu STOLCAD do programu WF-Mag.
2. Implementacja modułu integracji baz danych aplikacji STOLCAD i WF-Mag.
3. Bezpośredni nadzór nad wdrożeniem rozwiązania w okresie pilotażowym.

Efekty wdrożenia systemu

Zautomatyzowany przepływ danych z programu STOLCAD do programu WF-Mag.

Opis modułu integracji danych w aplikacjach STOLCAD i WF-Mag

Cechy funkcjonalne modułu integracji
1. W programie STOLCAD projektowane są elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz generowane zamówienia od odbiorców na te elementy.

2. Moduł integracji zapewnia automatyczne przesyłanie do bazy danych programu WF-Mag następujących danych:
a) kartoteki asortymentów-składników (profile, okucia, szklenia i elementy dodatkowe);
b) kartoteki produktów gotowych (okna i drzwi) wraz z ich definicjami (recepturami), zawierającymi zestawienia niezbędnych ilości asortymentów-składników;
c) kartoteki kontrahentów.

3. Na podstawie informacji, zawartych w wyeksportowanych z programu STOLCAD plików wymiany, moduł automatycznie generuje w bazie programu WF-Mag następujące dokumenty:
a) zamówienia od odbiorców;
b) zamówienia do dostawców;
c) zlecenia produkcyjne.

4. Podczas przesyłania danych moduł zapewnia kontrole poprawności i integralności danych.

5. Moduł posiada wbudowana obsługę bledów (dostępna w interfejsie użytkownika) w zakresie zapobiegania powtórnemu wczytaniu uprzednio wczytanych danych oraz zapewnienia ich integralności, a w pliku *.log zapisuje informacje o przebiegu procesu.

Opis techniczny modułu integracji
1. Ze względu na łatwość implementacji oraz integracje z systemem MS Windows, do budowy modułu zastosowano technologie skryptowa MS Windows (vbs).
2. Moduł może być uruchamiany bezpośrednio z poziomu interfejsu systemu MS Windows jak też z poziomu programu WF-Mag jako zaimplementowana operacja dodatkowa.
3. Z punktu widzenia użytkownika, podstawowa jednostka informacji jest wybrane w programie STOLCAD zlecenie zbiorcze, zawierające zestaw zatwierdzonych zamówień od odbiorców.
4. Moduł czyta dane z plików wymiany, przygotowanych przez program STOLCAD, a wygenerowane informacje zapisuje bezpośrednio do bazy MS SQL programu WF-Mag.
5. Moduł pracuje w trybie transakcyjnym, zapewniając tym samym bezpieczna i jednoznaczna obsługę integracji.
6. Szczegółowe dane, dotyczące modułu integracji dostępne są w firmie „HELPER” Zastosowania Informatyki.

Wprowadzenie

W związku ze swoim dynamicznym rozwojem, firma „REDAN” została zmuszona do poszukiwania zaawansowanego rozwiązania informatycznego, pozwalającego na pełna ewidencje obrotu towarowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcyjnej. Istotnym elementem rozwiązania była możliwość integracji danych pomiędzy programami STOLCAD a WF-Mag dla Windows.

Cel wdrożenia

Integracja programu technologicznego STOLCAD z programem WF-Mag w zakresie przesyłania danych do programu WF-Mag, niezbędnych do precyzyjnej ewidencji kartotek asortymentowych i kontrahentów oraz automatycznego generowania zamówień i zleceń produkcyjnych.

Zrealizowane zadania wdrożeniowe

1. Konwersja kartotek asortymentów z programu STOLCAD do programu WF-Mag.
2. Implementacja modułu integracji baz danych aplikacji STOLCAD i WF-Mag.
3. Bezpośredni nadzór nad wdrożeniem rozwiązania w okresie pilotażowym.

Efekty wdrożenia systemu

Zautomatyzowany przepływ danych z programu STOLCAD do programu WF-Mag.

Opis modułu integracji danych w aplikacjach STOLCAD i WF-Mag

Cechy funkcjonalne modułu integracji
1. W programie STOLCAD projektowane są elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz generowane zamówienia od odbiorców na te elementy.

2. Moduł integracji zapewnia automatyczne przesyłanie do bazy danych programu WF-Mag następujących danych:
a) kartoteki asortymentów-składników (profile, okucia, szklenia i elementy dodatkowe);
b) kartoteki produktów gotowych (okna i drzwi) wraz z ich definicjami (recepturami), zawierającymi zestawienia niezbędnych ilości asortymentów-składników;
c) kartoteki kontrahentów.

3. Na podstawie informacji, zawartych w wyeksportowanych z programu STOLCAD plików wymiany, moduł automatycznie generuje w bazie programu WF-Mag następujące dokumenty:
a) zamówienia od odbiorców;
b) zamówienia do dostawców;
c) zlecenia produkcyjne.

4. Podczas przesyłania danych moduł zapewnia kontrole poprawności i integralności danych.

5. Moduł posiada wbudowana obsługę bledów (dostępna w interfejsie użytkownika) w zakresie zapobiegania powtórnemu wczytaniu uprzednio wczytanych danych oraz zapewnienia ich integralności, a w pliku *.log zapisuje informacje o przebiegu procesu.

Opis techniczny modułu integracji
1. Ze względu na łatwość implementacji oraz integracje z systemem MS Windows, do budowy modułu zastosowano technologie skryptowa MS Windows (vbs).
2. Moduł może być uruchamiany bezpośrednio z poziomu interfejsu systemu MS Windows jak też z poziomu programu WF-Mag jako zaimplementowana operacja dodatkowa.
3. Z punktu widzenia użytkownika, podstawowa jednostka informacji jest wybrane w programie STOLCAD zlecenie zbiorcze, zawierające zestaw zatwierdzonych zamówień od odbiorców.
4. Moduł czyta dane z plików wymiany, przygotowanych przez program STOLCAD, a wygenerowane informacje zapisuje bezpośrednio do bazy MS SQL programu WF-Mag.
5. Moduł pracuje w trybie transakcyjnym, zapewniając tym samym bezpieczna i jednoznaczna obsługę integracji.
6. Szczegółowe dane, dotyczące modułu integracji dostępne są w firmie „HELPER” Zastosowania Informatyki.

Wdrożone oprogramowanie

WAPRO Fakir

Finanse
i księgowość

WAPRO Kaper

Księga
podatkowa

WAPRO Gang

Kadry
i płace

WAPRO Best

Środki
trwałe

WAPRO Mobile

Mobilna
firma

WAPRO Fakturka

Fakturowanie

WAPRO Analizy

Analizy
wielowymiarowe

WAPRO iBusiness

Mobilne
analizy

WAPRO B2C/B2B

Sklep
internetowy

WAPRO Aukcje

Aukcje internetowe

WAPRO online

Aplikacje WAPRO ERP w chmurze
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje