Menedżer radzi

Aktualizacja funkcji deklaracji PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR

Po zakończeniu aktualizacji programu WAPRO Gang do wersji 8.50.4, proszę ze strony https://wapro24bis.assecobs.pl/plikownia/WAPRO%20Gang/8.50.4/pobrać na komputer pliki „Rodzaj umowy.xml”, „PIT-4R xml.xml”, „PIT-8AR xml.xml”, „Oblicz PIT-11 _ 8B.xml”, „PIT-11 xml v3.xml”, „Deklaracja PIT-11 v2.xml”, „Deklaracja PIT-8B_v2.xml”, „Oblicz PIT-8B_v2.xml”, „PIT-11 _ 8B str.2 v2.xml”, „PIT-11 _ 8B seryjny.xml” oraz „PIT-11 _ 8B str.1 seryjny.xml”.

Po pobraniu plików:

1) logujemy się do programu WAPRO Gang na użytkownika z uprawnieniami administratora programu WAPRO Gang,
2) na zakładce „Konfiguracja” zaznaczamy opcję „Administrator”,
3) przechodzimy na zakładkę „Administrator”,
4) wybieramy opcję „Wyróżniki”,
5) umieszczamy grot strzałki myszy, po prawej stronie ekranu i klikamy prawy przycisk myszy,
6) wybieramy „Import wyróżnika”,
7) odszukujemy i otwieramy plik XML - „Rodzaj umowy.xml”,
8) potwierdzamy nadpisanie definicji,

Następnie na zakładce „Administrator”:
9) wybieramy opcję „Funkcje”,
10) umieszczamy grot strzałki myszy, po prawej stronie ekranu i klikamy prawy przycisk myszy,
11) wybieramy „Importuj funkcję”,
12) odszukujemy i otwieramy plik XML - „PIT-4R xml.xml”,
13) potwierdzamy nadpisanie definicji,
14) po zakończeniu i zamknięciu wciskamy przycisk „Kompilacja” (wcześniej należy upewnić się, że podświetlona jest zaimportowana funkcja o nazwie takiej jak nazwa pliku XML).

Analogicznie jak w punktach 9-14 postępujemy dla pliku „PIT-8AR xml.xml”, „Oblicz PIT-11 _ 8B.xml”, „PIT-11 xml_v3.xml”, „Deklaracja PIT-11_v2.xml”, „Deklaracja PIT-8B_v2.xml” oraz „Oblicz PIT-8B_v2.xml”. W przypadku importu funkcji „PIT-11 _ 8B str.2 v2.xml” postępujemy również analogicznie jak w punktach 9-14, z tą różnicą, że zamiast opcji „Importuj funkcję” wybieramy „Importuj tylko raport tekstowy". W przypadku funkcji „PIT-11 _ 8B seryjny.xml”, „PIT-11 _ 8B str.1 seryjny.xml” zamiast „Importuj funkcję” wybieramy „Importuj tylko raport tekstowy”, a następnie „Importuj tylko raport graficzny”. Po czym funkcje kompilujemy tak jak opisane jest w punkcie 14. Importu funkcji proszę dokonywać w kolejności wymienienia plików w niniejszej instrukcji.


WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje