Menedżer radzi

JPK – rozliczenia kwartalne a miesięczny JPK_VAT

Firma rozlicza VAT kwartalnie. Kiedy sporządzam JPK wyświetla się komunikat „Brak e-deklaracji VAT7 po imporcie danych z bazy źródłowej” – co zrobić?

Firma rozlicza VAT kwartalnie. Kiedy sporządzam JPK wyświetla się komunikat "Brak e-deklaracji VAT7 po imporcie danych z bazy źródłowej" - co zrobić?

W programie WAPRO Kaper istnieje możliwość tworzenia miesięcznych deklaracji pomocniczych VAT-7 JPK, w celu weryfikowania danych JPK_VAT. W programie można wykonać taką pomocniczą deklarację za każdy miesiąc kwartału.

W pierwszym kroku proszę sprawdzić, czy jest zaznaczony obowiązek wysyłania danych do US w formie elektronicznej:


Następnie proszę utworzyć deklarację pomocniczą VAT-7 JPK (upewnij się, że wybrany rok to 2018), która znajduje się w oknie „Deklaracje – formularze, zgłoszenia NIP firmy”:


Po dodaniu i zapianiu takiej deklaracji jest możliwe wygenerowanie pliku JPK.


WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje