Menedżer radzi

Planowanie tras handlowców

Możliwości zaplanowania trasówek mobilnego handlowca.

Krzysztof Ziółkowski
Menedżer Programu WAPRO Mobile


Planowanie tras przedstawicieli handlowych może odbywać się na dwa sposoby.

 1. Handlowcy mogą samodzielnie wybierać optymalną kolejność odwiedzin klientów konstruując trasę przejazdu, a następnie przesyłać ją do akceptacji, maksymalnie w dzień poprzedzający trasówkę.
 2. Wytyczanie trasy odbywa się przez operatora Konsoli zarządzającej, przez co realizacja wizyt lub innych zadań następuje zgodnie z narzuconą marszrutą.
Mamy również możliwość połączenia obu tych sposobów, jest to domyślna konfiguracja systemu, bez konieczności zatwierdzania trasówek.
W takim wariancie centrala może przesłać plan na urządzenie, a użytkownik może go dowolnie modyfikować. Zadania ponadplanowe lub edytowane są widoczne dla operatora Konsoli. Dostępne parametry:
 • • Blokadę samodzielnego planowania tras aktywujemy odznaczeniem parametru nr.28 Brak kontroli trasówek.
 • • W przypadku ustawienia powyższej kontroli trasówek, system wymaga ich zatwierdzania. Można włączyć automatyczne zatwierdzanie wszystkich trasówek podczas replikacji bądź wyłącznie z dnia bieżącego parametrem nr.2
Użytkownik mobilny planuje wizyty w kalendarzu przez dodanie kontrahenta do trasówki w wybranym dniu korzystając z opcji „Nowa wizyta” lub grupowe kopiowanie wcześniej zaplanowanej trasy opcją „Kopiuj”. Planowanie tras w Konsoli można dodatkowo wspierać mechanizmem automatycznego rozłożenia punktów wizyt, począwszy od założonej godziny, w ustalonych odstępach czasowych.

Wyboru kontrahentów do zaplanowania możemy dokonać wg. dowolnych kolumn danych np. miejscowości, ulicy, kodu pocztowego itp.

Wyczerpanie zakresu godzin bieżącego dnia przeniesie pozostałe wizyty do dnia kolejnego startując od ustawionej wcześniej godziny rozpoczęcia. Dostępne parametry:
 • • Godzina rozpoczęcia automatycznego planowania parametr nr.3
 • • Odstęp w minutach automatycznego planowania parametr nr.4
Plan na kilka dni bezpośrednio na urządzeniu mobilnym wykonujemy korzystając z opcji dostępnej w kartotece kontrahentów – Zaplanuj grupowo wizyty wg. poniższej ścieżki postępowania:
 1. Wejdź do kartoteki kontrahentów
 2. Wybierz za pomocą filtra kontrahentów do dodania wizyt
 3. Menu -> Zaplanuj grupowo wizyty
 4. Wskaż datę rozpoczęcia planowania
 5. Wybierz godzinę rozpoczęcia
 6. Zatwierdź ilość kontrahentów
Informacje dodatkowe:
 • • W celu optymalizacji ilości danych wysyłanych na urządzenie można zmodyfikować ilość przechowywanych trasówek
Dostępne parametry:
 • • Ilość dni przechowywania trasówek na urządzeniu parametr nr.1


WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje