Menedżer radzi

Jednostki miary w systemie mobilnym

Dowiedz sie jak wykorzystać jednostki miary na urządzeniach mobilnych oraz zapoznaj sie z możliwościami ich parametryzacji.

Krzysztof Ziółkowski
Menedżer Programu WAPRO Mobile

System WAPRO Mobile umożliwia zastosowanie dowolnej liczby jednostek wykorzystanych do opisywania i obliczania miar artykułów. Główną jednostką miary, obecną w każdym asortymencie, jest jednostka magazynowania, w której artykuły są prezentowane w kartotece.

Konfiguracja jednostek miar odbywa się po stronie programu WAPRO Mag i jest automatycznie przesyłana do Konsoli zarządzającej, a następnie pobierana podczas replikacji na urządzenia mobilne. Ustawianie innych jednostek:

 1. W programie WAPRO Mag otwórz kartotekę artykuły oraz popraw artykuł, w którym zamierzasz dodać jednostkę.
 2. W karcie drugiej o nazwie „Jednostki i ceny” otwórz „Inne jednostki”
 3. Dodaj jednostkę – wskaż ją z dostępnych jednostek w programie lub wprowadź nową podając nazwę, skrót oraz przelicznik.
Informacje dodatkowe:
 • - Przelicznik jednostki określa jej ilość w odniesieniu do jednostki magazynowania.
 • - Znacznik podzielności umożliwia wykorzystanie ułamkowe ilości w dodanej jednostce.
 • - Zmiany na urządzeniu mobilnym będą widoczne po pobraniu danych przez Konsolę oraz zreplikowaniu urządzenia mobilnego
Oznaczone jednostki mogą pełnić role domyślnej jednostki sprzedaży – występować domyślnie na dokumentach sprzedażowych, domyślnej jednostki zakupu – domyślne występowanie na dokumentach zakupowych. Dostępne parametry jednostek miary oraz prezentacji ilości:
 • - Możliwość blokowania zmiany jednostki na inną niż jednostka domyślna – parametr nr.5
 • - Ilość miejsc po przecinku z jaką prezentowana jest ilość – parametr nr.11
 • - Sortowanie jednostek miary na liście wyboru – parametr nr.36
Wykonanie zmiany parametrów:
 1. W programie WAPRO Mobile Konsola zarządzająca wybierz menu Aplikacja – Parametryzacja aplikacji.
 2. Wybierz rodzaj definicji - zakresu parametryzacji na poziomie: Systemu, Firmy lub Pracownika
 3. Wskaż parametr następnie go wybierając przycisk Edytuj z menu lub skrótem klawiszowym Shift+F2


WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje