Menedżer radzi

WAPRO Gang – Szybki start (10) Naliczenie pierwszej listy płac

Jak naliczyć listę płac?

W poprzednich rozdziałach dokonaliśmy wstępnej konfiguracji programu. Teraz możemy przystąpić do naliczenia pierwszej listy płac:

1. Przejdź na zakładkę PŁACE i wciśnij przycisk LISTY PŁAC: 2. U dołu ekranu wcisnąć przycisk DODAJ, aby dodać nową listę płac.

3. W kolejnym oknie uzupełnij rubryki: Typ listy płac – wybierz LISTA PODSTAWOWA.
Okres – wybierz za jaki miesiąc wypłacasz wynagrodzenie.
Data wykonania – wybierz, kiedy naliczasz listę płac.
Data wypłaty – wybierz dzień przelewu lub wypłaty z kasy wynagrodzenia.

4. Kliknij przycisk ZATWIERDŹ. 5. Dwukrotnie kliknij na stworzonej przez siebie liście: 6. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk WPROWADŹ OSOBY NA LISTĘ.

7. Zaznacz pracowników, których chciałbyś umieścić na liście: 8. Kliknij przycisk WYBIERZ. Pracownicy zostaną dodani do listy.

9. Kliknij przycisk NALICZAJ LISTĘ, aby naliczyć.

10. Po naliczeniu listy wyświetli się komunikat: Jeśli kartoteki nie zostały uzupełnione kompleksowo, wyświetlą się również komunikaty o błędach. Mogą mieć one istotny wpływ na prawidłowość naliczenia listy płac.


WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje