Menedżer radzi

WAPRO Fakir - Jeżeli chcesz usprawnić wprowadzanie dokumentów, przeczytaj

Jedną z najbardziej pracochłonnych czynności w pracy z programem finansowo – księgowym jest ręczne wprowadzanie dokumentów. Najczęściej większość z nich stanowią typowe, powtarzające się transakcje. W trakcie ich księgowania wymagane jest wielokrotnie powielanie przez operatora programu tych samych czynności w celu ustawienia / wybrania wartości wszystkich parametrów dokumentu wymaganych do jego prawidłowego zaksięgowania.

Aby zautomatyzować ten proces, od wersji 8.00.2 program WAPRO Fakir dla Windows został wyposażony w mechanizm pozwalający na zapisywanie wszystkich typowych ustawień dokumentów. Są one zapamiętywane są w kontekście typu dokumentu i kontrahenta. Pozwala to na tworzenie dla każdego kontrahenta niezależnego schematu dla każdego typu dokumentu Tak zapamiętane w profilach kontrahentów szablony dokumentów mogą być następnie automatycznie ładowane jako domyślne ustawienia parametrów dokumentu.

W praktyce, w takim szablonie dokumentu można zdefiniować wartości wszystkich parametrów wymaganych do wprowadzenia i zadekretowanie dokumentu, od ustawień definiowanych w nagłówku i pozycji dokumentu poprzez nazwę stosowanego automatu VAT lub szablonu dekretacji, zestawu wartości wyróżników VAT oraz innych parametrów.

Wybór zakresu zapisywanych w schemacie metadanych można każdorazowo dostosować do indywidualnych potrzeb

Opisywana funkcjonalność zdecydowania upraszcza wprowadzanie dokumentów. Do zarejestrowania prostego dokumentu wraz z automatycznym zadekretowaniem często wystarczy wybrać typu dokumentu, kontrahenta i wprowadzić daty, kwotę netto a program automatycznie ustawi pozostałe parametry.

Korzyści:
  • Skrócenie czasu wymaganego do zarejestrowania dokumentu – większość operacji związanych z wyborem różnych parametrów księgowania odbywa się automatycznie;
  • Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu podczas księgowania - program podpowiada wszystkie ustawienia dokumentów ;
  • Uproszczenie metod korzystania z automatów dekretujących VAT – można tworzyć wiele prostych automatów dekretujących i przypisywać je do schematów dokumentów w miejsce złożonych schematów dekretujących, których działanie warunkowane było sekwencją wybranych wyróżników;
Schematy dokumentów mogą być tworzone tylko dla kontrahentów, z którymi przeprowadzane są takie powtarzalne transakcje. W trakcie rejestrowania nowego dokumentu dla pozostałych kontrahentów, jako ustawienia startowe dokumentu zostaną załadowane wartości domyślne programu.
Rejestrowanie niestandardowych, nietypowych dla danego kontrahenta dokumentów wymaga zmiany ustawień zgodnych z zapisanym w profilu kontrahenta schematem typowego dokumentu.

Więcej na ten temat znajduje się tutaj


WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje