popup4 popup1


popup2

Data publikacji: 2013


Nowelizacja przepisów prawa w 2013 roku – ważne zmiany w programach Asseco WAPRO


Zmiany w programie WF-Mag dla Windows (wersja 7.80.4)

 • Obsługa metody kasowej
 • Dostosowanie obsługi instytucji Mały Podatnik do nowych przepisów
 • Dodanie odpowiednich klasyfikacji kontrahentów w związku obsługą Mały Podatnik
 • Obsługa faktur uproszczonych wraz z korektami
 • Obsługa faktura marża
 • Dostosowanie formularzy wydruków do nowych przepisów
 • Kontrola dla faktur zbiorczych czy dokumenty pochodzą z odpowiedniego okresu
 • Dostosowanie nazw pól zgodnie z nowymi wymogami w ustawie
 • Dostosowanie zakresu eksportowanych danych do wymogów programu WF-FaKir dla Windows, w związku z koniecznością monitorowania stanu nierozliczonych transakcji zakupu towarów handlowych i możliwością zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodu
* UWAGA – Użytkownicy programów finansowo–księgowych innych producentów, współpracujących z programem WF-Mag dla Windows, muszą się liczyć z tym, że obliczenia te będą musieli wykonywać ręcznie, w każdym okresie rozrachunkowym. A firmy korzystające z obsługi biur rachunkowych, korzystających z programów finansowo–księgowych innych producentów, w przypadku dużej ilości takich transakcji, które trzeba będzie kontrolować mogą naliczać z tego tytułu dodatkowe opłaty.

Zmiany w programie WF-FaKir dla Windows (wersja 7.80.4)
 • Obsługa rozliczenia podatku VAT Małego Podatnika, metodą kasową zgodnie z nowelizacją przepisów
 • Magik II – obsługa poszerzonego zakresu importowanych danych, wymaganych do obliczeń kontroli i monitoringu nierozliczonych transakcji zakupu towarów handlowych, pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów
 • Monitorowanie i kontrola nierozliczonych transakcji zakupu pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów lub przeciwnie, konieczności ich wyksięgowania
 • Automatyzacja procesu korzystania z „Ulgi na złe długi”, łącznie z wykonaniem deklaracji VAT-ZD
Zmiany w programie WF-KaPeR dla Windows (wersja 7.80.6)
 • Obsługa rozliczenia podatku VAT Małego Podatnika, metodą kasową zgodnie z nowelizacją przepisów
 • Monitorowanie i kontrola nierozliczonych transakcji zakupu pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów lub przeciwnie, konieczności ich wyksięgowania
 • Monitorowanie i kontrola nierozliczonych transakcji zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod kątem możliwości zaliczenia miesięcznych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów lub przeciwnie, konieczności ich wyksięgowania
 • Automatyzacja procesu korzystania z „Ulgi na złe długi” łącznie z wykonaniem deklaracji VAT-ZD
Zmiany w programie WF-GANG dla Windows (wersja 7.80.4 i kolejne wersje) Zmiany w programie WF-Fakturka (wersja 7.80.2)
 • Obsługa metody kasowej
 • Dostosowanie obsługi instytucji Mały Podatnik do nowych przepisów
 • Dodanie odpowiednich klasyfikacji kontrahentów w związku obsługą Mały Podatnik
 • Obsługa faktur uproszczonych wraz z korektami
 • Obsługa faktura marża
 • Dostosowanie formularzy wydruków do nowych przepisów
Zmiany w programie WF-MAG dla DOS (wersja 4.910)
 • Obsługa faktury uproszczonej wraz z korektami
 • Dostosowanie wydruków do nowych przepisów
 • Kontrola dla faktur zbiorczych czy dokumenty pochodzą z odpowiedniego okresu
 • Kontrola daty na dokumencie WDT
 • Dostosowanie nazw pól zgodnie z nowymi wymogami w ustawie
Więcej na ten temat w poświęconym zmianom w przepisach specjalnym serwisie dla użytkowników oprogramowania Asseco WAPRO 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje