Kompleksowa współpraca systemów w dziedzinie księgowości

Program Środki trwałe WAPRO Best przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego (FK). Dzięki możliwości pracy na zintegrowanej bazie danych oprogramowania WAPRO ERP aplikacja zapewnia wygodną wymianę danych z systemem Finanse i księgowość WAPRO Fakir. Aby umożliwić tę współpracę w różnych konfiguracjach planu kont i różnych schematach księgowania, w systemie WAPRO Best stworzono panel konfiguracji dekretowania pozwalający na skonfigurowanie parametrów współpracy.

Operacje powodujące zmianę stanu majątku trwałego (amortyzacja, likwidacja, sprzedaż, itp.) powinny być odnotowane w systemie finansowo-księgowym przez wprowadzenie na odpowiednie konta. Proces tworzenia dekretów dopełnia konfiguracja stanowisk kosztowych. Dostęp do tych parametrów umożliwiają dwa niezależne mechanizmy generowania dekretów:

  • wzorce księgowania
  • metajęzyk dekretów

pozwalające na kojarzenie operacji na majątku z kontami w systemie FK. Użytkownik może przy tym korzystać z szeregu parametrów i warunków logicznych.

Eksport dekretów do systemu WAPRO Fakir możliwy jest w trybie bezpośrednim (przy bazach wspólnych) oraz poprzez pliki wymiany (przy bazach rozłącznych).

Podobnie funkcjonuje współpraca pomiędzy trzema programami: WAPRO Best, WAPRO Fakir oraz systemem kadrowo-płacowym WAPRO Gang. Z jednej strony (przy pracy na wspólnej bazie danych) istnieje możliwość dzielenia zasobów kartotekowych, z drugiej – automatyczne przesyłanie i księgowanie utworzonych przez program płacowy dokumentów, takich jak listy płac, umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje