Mechanizm tabel dodatkowych i gniazd rozszerzeń w programie WAPRO Mag PRESTIŻ+

Mimo, iż system Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag już w wersjach dostępnych w sprzedaży detalicznej posiada bardzo rozbudowane możliwości gromadzenia wszelkich informacji związanych z procesem sprzedaży, asortymentem czy kontrahentem, to jednak aby sprostać bardziej specyficznym wymaganiom klientów został on również wyposażony w moduł pól oraz tabel dodatkowych. Pozwalają one użytkownikowi gromadzić praktycznie dowolne informacje dodatkowe związane z dowolnymi obiektami systemu. Informacje takie mogą być też dowolnie przetwarzane w programie.

Drugą istotną cechą aplikacji sprzedażowej WAPRO ERP jest możliwość dodania dowolnych operacji dodatkowych, które albo niezależnie operują na danych z bazy danych, albo modyfikują wbudowane procesy związane z tymi operacjami. Tzw. moduł gniazd rozszerzeń pozwala prowadzić dowolne obliczenia, statystyki, przeprowadzać specyficzne operacje na asortymencie, a nawet dodawać całe własne moduły, które zaspokajają indywidualne wymagania użytkownika, jednocześnie w pełni integrując się z podstawową funkcjonalnością systemu.

Połączenie wymienionych wyżej mechanizmów zapewnia olbrzymią elastyczność jeśli chodzi o rozbudowę produktu – praktycznie użytkownika mogą ograniczyć tylko potrzeby i wyobraźnia. Przykładowo program WF-Mag można wzbogacić o prosty serwis, wypożyczalnię lub prowadzenie i rozliczanie projektów oraz wiele innych zastosowań wynikających z aktualnych potrzeb firmy.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje