Rozwiązania „Wszystko w jednym”

Każda, nawet najmniejsza firma podlega przepisom związanym z podatkami i prowadzeniem dokumentacji finansowej. Większość przedsiębiorstw posiada również jakiś majątek, np.: maszyny, urządzenia czy samochody. Bardzo często także wraz z rozwojem i zmianą statusu rodzinnej mikrofirmy na rzecz małej organizacji firma staje przed koniecznością zatrudnienia nowych pracowników. Aby sprawnie funkcjonować wszystkie wymienione wyżej obszary, tzn.: prowadzenie księgowości, posiadanie majątku oraz wzrost zatrudnienia wymagają rzetelnego prowadzenia dokumentacji, według ściśle obowiązujących reguł. Dlatego w obecnych czasach aby odnieść sukces na rynku efektywne zarządzanie wymaga wsparcia specjalistycznych narzędzi informatycznych. Rynek oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem obfituje w różnorodne produkty przeznaczone do kompleksowej obsługi firmy. O ile w przypadku dużych organizacji wąska specjalizacja oprogramowania jest zaletą jeśli chodzi o wdrożenie i użytkowanie, o tyle w przypadku małych podmiotów zakup i praca na kilku różnych programach mogą być bardzo uciążliwe i mało skuteczne. Konieczne jest bowiem wdrożenie, poznanie i utrzymywanie kilku niezależnych aplikacji. Jeśli pochodzą one od różnych producentów może być to przyczyną licznych utrudnień. Ponadto wiele funkcji, które oferują te systemy może nie być potrzebna (np. zaawansowane analizy finansowe w przypadku stosowania tzw. małej księgowości). Programy dla MSP trzeba jednak kupować w całości, płacąc nawet za te funkcjonalności, które nie są firmie potrzebne.

Z myślą o mikro- i małych firmach znajdujących się w opisanej wyżej sytuacji Asseco Business Solutions stworzyło program Księga podatkowa i ryczałt WAPRO Kaper. Łączy on w sobie cechy wielu specjalistycznych aplikacji, obsługując jednocześnie zagadnienia związane z księgowością, środkami trwałymi oraz płacami i umowami cywilno-prawnymi. Wszystko zoptymalizowane jest pod kątem małych przedsiębiorstw. Nie ogranicza się to jednak wyłącznie do zastąpienia kilku programów jednym. WAPRO Kaper oferuje również możliwości rzadko udostępniane przez programy innych firm, jak na przykład komplet deklaracji zgłoszeniowych NIP-1, NIP-2, NIP-3 ze wszystkimi załącznikami,

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje