Dlaczego WAPRO ERP?

Wyższa jakość obsługi klienta

W ofercie programów WAPRO ERP w produkcie WAPRO Mag dostępny jest specjalistyczny moduł zaprojektowany do zarządzania relacjami z kontrahentami firmy – moduł CRM. Jednym z głównych jego zadań jest tworzenie bazy wiedzy o byłych, obecnych, a nawet potencjalnych klientach. Umożliwia to opracowanie indywidualnych profili partnerów handlowych oraz dopasowywanie oferty i sposobu obsługi do specyficznych potrzeb każdego z nich. Uzyskane informacje pozwalają na wychwycenie najbardziej strategicznych kontrahentów i zapewnienie im szczególnie wysokiej jakości usług. Ponadto klientów o podobnych profilach można łączyć w grupy, co przede wszystkim umożliwia optymalizację procesu ich obsługi.

Moduł gromadzi także pełną wiedzę na temat historii kontaktów z daną firmą oraz wszystkich relacji jakie były z nią poprzednio nawiązane. Zwiększa to satysfakcję obsługiwanych klientów, którzy kierowani są zawsze do kompetentnego pracownika znającego ich potrzeby i dotychczasowy przebieg współpracy. Kontrahent nie traci czasu na wielokrotne przedstawianie różnym osobom tego samego problemu. Unika się więc nieporozumień związanych z niedoinformowaniem kolejnych obsługujących go specjalistów. Moduł CRM pozwala także na przydzielenie każdemu klientowi konkretnego opiekuna odpowiedzialnego za całość relacji pomiędzy nim a firmą.

Kolejną funkcjonalnością, jaką zapewnia moduł CRM, jest możliwość rejestracji problemów zgłaszanych przez kontrahentów oraz przekształcanie ich na zadania, do których przydziela się odpowiednie zasoby. Śledzi stan wykonania każdego zadania, dzięki czemu unika się sytuacji, w której problem klienta będzie pozostawiony bez rozwiązania.

Niektóre zgłaszane zapytania czy problemy pociągają za sobą konieczność podjęcia dodatkowych działań, a czasami nawet całego ich szeregu. Muszą one zawsze być ze sobą powiązane. Korelacja ta dotyczy nie tylko osób realizujących zadanie oraz czasu, w którym ma się ono odbyć, ale także sprzętu, maszyn, urządzeń, wolnych pomieszczeń, itp. służących do realizacji danego zadania.

Aby proces taki można było sprawnie zaplanować, skutecznie przeprowadzić i efektywnie sfinalizować – warto użyć modułu CRM programu WAPRO Mag. Znakomicie usprawnia on wszystkie wymienione wcześniej trzy fazy zadania, czuwając przy tym, aby harmonogram działań wykluczał sytuacje, w których na przykład w pewnej chwili samochód potrzebny jest w dwóch różnych, oddalonych od siebie miejscach.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje