Dlaczego WAPRO ERP?

Możliwość precyzyjnego planowania i bieżącej kontroli stanu finansów firmy

Aby podejmować w firmie szybkie i precyzyjne decyzje biznesowe, niezbędne jest posiadanie odpowiednio przygotowanych informacji, które następnie muszą zostać właściwie zanalizowane. Z tego właśnie powodu nawet małe i średnie przedsiębiorstwa są coraz częściej zainteresowane wdrożeniem elementów controllingu, wspartych odpowiednimi narzędziami informatycznymi wspomagającymi proces decyzyjny.

Oczywiście rozwiązania przeznaczone dla segmentu MSP różnią się znacznie od analogicznych rozwiązań dla dużych korporacji – ich zastosowanie, oprócz uwzględnienia struktur i rozwiązań controllingowych, musi bowiem brać pod uwagę możliwości finansowe i specyfikę mniejszych firm.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oprogramowanie WAPRO ERP zostało wyposażone w szereg narzędzi controllingowych i analitycznych, w tym systemy raportujące klasy Business Intelligence, bazujące na technologii OLAP.

Pracując na systemie Finanse i księgowość WAPRO Fakir PRESTIŻ, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą efektywnie ewidencjonować i analizować koszty swojej działalności (wykorzystując oprócz standardowego planu kont także dodatkową strukturę centrów przychodów i kosztów MPK), analizować rentowność poszczególnych obszarów działalności, tworzyć budżety i precyzyjnie kontrolować ich realizację oraz badać kondycję finansową firmy przy pomocy zaawansowanych analiz wskaźnikowych.

Z kolei użytkując program Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag PRESTIŻ użytkownik może przeprowadzić szereg analiz pozwalających na badanie i optymalizację bieżącej działalności handlowej. Wykorzystując gotowe zestawienia, wbudowany w system kreator lub fakt pełnej integracji z narzędziem raportującym Crystal Reports możliwe jest m.in. uzyskanie zaawansowanych raportów dotyczących sprzedaży produktów, prowadzenie rankingu klientów, kontrola efektywności pracy handlowców czy też rentowności poszczególnych punktów sprzedaży. Do tego dochodzi precyzyjna kontrola stanu należności oraz zobowiązań z tytułu sprzedaży i dostaw, w tym stan zadłużenia i udzielonych kredytów kupieckich a także optymalizowanie zarządzania łańcuchami dostaw.

Oba produkty współpracują z oprogramowaniem analitycznym Analizy wielowymiarowe WAPRO Analizy. Jest to narzędzie, które przy wykorzystaniu technologii OLAP oraz tabel przestawnych MS Excel pozwala na skonstruowanie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz z jednej strony prezentujących strukturę sprzedaży (w rozbiciu na asortyment, punkty sprzedaży, handlowców, czy klientów) z drugiej – precyzyjnie badających strukturę kosztów w układzie zarówno rodzajowym jak i kalkulacyjnym. Szereg takich analiz jest predefiniowanych przez producenta i wraz z wyczerpującym opisem udostępnionych użytkownikom. Uzyskane wyniki można w prosty sposób grupować czy zestawiać, uzyskując precyzyjną informację na temat rentowności poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy i osób w niej pracujących.

Schemat sytemu przetwarzania danychkostka_olap.jpg

Na uwagę zasługuje fakt, że w systemach WAPRO ERP nawet zaawansowane zagadnienia przedstawiane są w sposób bardzo przystępny – poza tabelami zawierającymi „suche” liczby do dyspozycji są również czytelne wykresy oraz opisowe informacje pomocnicze, wyjaśniające bardziej złożone pojęcia i interpretujące uzyskane wyniki. To sprawia, że nawet osoby nie będące specjalistami w zakresie zarządzania mogą z programów WAPRO ERP efektywnie korzystać i przy ich pomocy podejmować właściwe decyzje biznesowe. Odpowiednie dane są uzyskiwane na bieżąco, a nie w długich cyklach sprawozdawczych, które nie mają w nowoczesnym zarządzaniu racji bytu. Dzięki temu oprogramowanie WAPRO ERP jako komplet zintegrowanych aplikacji stanowi znakomite narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmach.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje