Dlaczego WAPRO ERP?

Optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa

W celu uzyskania wysokiej rentowności firmy niezbędne jest efektywne wykorzystanie wszystkich jej zasobów. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko zasoby towarowe, maszyny, urządzenia czy sprzęt, ale także potencjał osobowy. Nie można zapomnieć przy tym o takiej organizacji pracy, która warunkuje prawidłowe i najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich.

Wdrożenie oprogramowania WAPRO ERP pozwala zoptymalizować funkcjonowanie firmy w każdym ze wspomnianych obszarów.

Program Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag ułatwia prowadzenie sprzedaży oraz umożliwia zarządzanie magazynem. Ponadto we współpracy z naszymi partnerami handlowymi można w prosty sposób wykorzystać go do wspierania zdecydowanie bardziej zaawansowanych procesów (np. zarządzania łańcuchami dostaw) czy obsługi mniej typowych obszarów funkcjonowania firmy (np. obsługi magazynów wysokiego składowania, czy tzw. „rozmiarówki"), co daje użytkownikowi wymierne, często bardzo duże oszczędności.

Program Finanse i księgowość WAPRO Fakir umożliwia prowadzenie księgowości oraz oferuje, poza standardową funkcjonalnością, także moduł budżetowania i moduł obsługi centrów przychodowo-kosztowych. Pozwala to, zwłaszcza w połączeniu z programem Analizy wielowymiarowe WAPRO Analizy, na precyzyjne zarządzanie finansami w firmie.

W przypadku mikrofirm oraz małych przedsiębiorstw prowadzących księgowość uproszczoną, identyczny efekt optymalnego wykorzystania zasobów uzyskamy wdrażając (zamiast powyższego kompletu) jeden program - Księga podatkowa i ryczałt WAPRO Kaper, zawierający odpowiednio uproszczone, ale kompletne rozwiązania dla każdego z wymienionych obszarów.

„Kompleksowość produktu sprawia, że do obsługi firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw wystarczy jedna aplikacja, własnie WAPRO Kaper"
mówi Pan Tomasz Jagoda główny księgowy biura rachunkowego Metis

System Kadry i płace WAPRO Gang ułatwia zarządzanie zasobami w obszarze kadr i płac. Aplikacja w standardzie zawiera rozwiązania, które zaspakajają większość potrzeb typowego użytkownika. Dodatkowo program wyposażony jest w narzędzie Zintegrowanego Środowiska Rozwoju (IDE). Dostępny jest tu między innymi kreator składników płacowych, kreator raportów (w tym specjalizowany kreator wydruków list płac), kreator księgowań oraz generator raportów, którego warstwę graficzną tworzy sam użytkownik w dokumencie WORD.

Wbudowane środowisko programistyczne daje nie tylko możliwość rozbudowy bazy danych o dowolne własne struktury, lecz także pozwala na samodzielną realizację rozbudowy lub modyfikacji procedur programowych. Możliwość adaptacji systemu oferuje nie tylko serwis producenta oraz przeszkoleni partnerzy handlowi. Modyfikacji może dokonać każda osoba posiadająca umiejętność programowania.

Ponadto program kadrowo-płacowy jest zintegrowany z programem finansowo-księgowym WAPRO ERP, co umożliwia automatyczne zaksięgowanie list płac.

Każdy z wymienionych programów WAPRO ERP  doskonale sprawdza się w samodzielnej pracy. Jednakże dzięki możliwości współpracy między systemami i wymiany danych między nimi firma może uzyskać zdecydowanie większe korzyści, wdrażając komplet aplikacji. Pozwoli to na kompleksowe wsparcie pracy we wszystkich najważniejszych obszarach działalności przedsiębiorstwa i maksymalne wykorzystanie zasobów organizacji.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje