Porady

Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK

Jak przygotować się na obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Wielkimi krokami zbliża się moment objęcia mikroprzedsiębiorstw obowiązkiem comiesięcznego raportowania ewidencji VAT w formie JPK, który obecnie dotyczy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw. Termin złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego za styczeń 2018, który trzeba będzie przesłać wraz z deklaracją VAT również obowiązkowo w wersji elektronicznej, upłynie 25 lutego. Jest to więc ostateczna data przed którą mikroprzedsiębiorcy będą musieli wyposażyć się w oprogramowanie pozwalające na poprawne generowanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK

Objęcie mikroprzedsiębiorstw obowiązkiem JPK: co to oznacza dla biur rachunkowych?

Już od stycznia 2018 mikrofirmy będą musiały co miesiąc przesyłać do Ministerstwa Finansów Jednolite Pliki Kontrolne dokumentujące ewidencję VAT. Przypomnijmy, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje mikrofirmę jako przedsiębiorstwo, które w przeciągu poprzednich 2 lat obrachunkowych spełniło minimum jednokrotnie dwa warunki: zatrudniało mniej niż 10 osób i osiągnęło łączny obrót niższy niż 2 mln euro.
Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag

Sprawdź czy Twój kontrahent ma status czynnego podatnika VAT

Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie bardzo duży nacisk położyło na kontrole związane z aktywnością podmiotów gospodarczych. W wyniku kontroli duża liczba podmiotów otrzymała status nieczynnego podatnika VAT.
WAPRO Mag

Wykorzystanie elementu „Ulubione” w programie

Jeśli bardzo często w systemie wykorzystujesz wybrane elementy z list operacji dodatkowych lub zestawień systemowych możesz ułatwić sobie życie poprzez tworzenie ulubionych zestawów.
Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag

Grupowe zarządzanie ilościami w trakcie wprowadzania na dokument.

WAPRO Mag

Statusy zamówień w WAPRO Mag

Jakie są możliwości uporządkowania sposobu zarządzania dokumentami oraz ich stanem za pomocą statusów w programie WAPRO Mag
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje