Porady

Kadry i płace WF-GANG

Stare umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu Pracy obowiązującej od z 22 lutego 2016 r.

Nowelizacja Kodeksu Pracy z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz.1220 z 21 sierpnia 2015 r.) wprowadziła szereg zmian dotyczących umów terminowych, w szczególności – zrównała okres wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony.
Kadry i płace WF-GANG

WF-Gang – Szybki start (12) Eksport deklaracji ZUS DRA, RCA, RZA, RSA do Płatnika

Jak wyeksportować deklarację miesięczną do Płatnika?
Kadry i płace WF-GANG

WF-Gang – Szybki start (11) Wydruk pierwszej listy płac

Jak wydrukować listę płac?
Kadry i płace WF-GANG

WF-Gang – Szybki start (10) Naliczenie pierwszej listy płac

Jak naliczyć listę płac?
Kadry i płace WF-GANG

WF-Gang – Szybki start (9) Szkoły ukończone w trakcie zatrudnienia

Jak wprowadzić do kartoteki pracownika informację o szkołach ukończonych w trakcie zatrudnienia?
Kadry i płace WF-GANG

WF-Gang – Szybki start (8) Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Jak wprowadzić do kartoteki pracownika informację o podleganiu obowiązkowym i nieobowiązkowym ubezpieczeniom ZUS?
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje