Menedżer radzi

Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag

Sprawdź czy Twój kontrahent ma status czynnego podatnika VAT

Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie bardzo duży nacisk położyło na kontrole związane z aktywnością podmiotów gospodarczych. W wyniku kontroli duża liczba podmiotów otrzymała status nieczynnego podatnika VAT.
WAPRO Mag

Wykorzystanie elementu „Ulubione” w programie

Jeśli bardzo często w systemie wykorzystujesz wybrane elementy z list operacji dodatkowych lub zestawień systemowych możesz ułatwić sobie życie poprzez tworzenie ulubionych zestawów.
WAPRO Mobile

Parametry kontroli rabatowania oraz warunków handlowych

Najpopularniejszym modelem negocjacji cenowych jest rabatowanie. Zachowanie tego procesu zgodnie z zaplanowanym modelem pozwala na uniknięcie kosztownych błędów.
Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag

Grupowe zarządzanie ilościami w trakcie wprowadzania na dokument.

Mobilna firma WAPRO Mobile

Konfiguracja blokad cenowych

Konfiguracja parametrów blokad ogranicza konieczność kontroli użytkowników, jednocześnie znacząco eliminuje możliwość popełnienia błędu na wprowadzanych dokumentach oraz nadużyć uprawnień przez użytkowników.
WAPRO Gang

Badania struktury wynagrodzeń według zawodów przeprowadzane przez GUS.

W tym roku przypada termin badania struktury wynagrodzeń według zawodów przeprowadzany przez GUS. W celu ułatwienia przeprowadzenia badania i weryfikacji danych GUS opublikował program Z12, który można pobrać ze strony GUS
 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje