popup4 popup1


popup2

Asseco WAPRO BIURO

Linia produktów dedykowana dla Biur Rachunkowych. Jest to linia Asseco WAPRO BIZNES, uzupełniona o specyficzne funkcje ułatwiające i automatyzujące proces obsługi licznych klientów biura. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet oraz obsługę dowolnej liczby podmiotów.

Linia obejmuje następujące aplikacje współpracujące ze sobą w zakresie współdzielenia i wymiany danych w ramach lokalnej sieci komputerowej. Wyposażona jest w funkcje automatyzujące proces definiowania nowych podmiotów i seryjną obsługi dużej liczby klientów. Komunikacja i wymiana danych z klientami biura może odbywać się poprzez Internet - w trybie usług terminalowych - lub też w trybie off-line dzięki mechanizmom importu i eksportu danych.

 
Księga podatkowa
WF-KaPeR
Pozostałe warianty:
 
System przeznaczony do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i innych.

więcej o WF-KaPeR
więcej o WF-KaPeR (DOS)
 
Kadry i płace
WF-GANG
Pozostałe warianty:
 
System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

więcej o WF-GANG
więcej o WF-GANG (DOS)
 
Finanse i księgowość
WF-FaKir
Pozostałe warianty:
 
Program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków.

więcej o WF-FaKir
 
Środki trwałe
WF-bEST
Pozostałe warianty:
 
Program przeznaczony do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego, obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń.

więcej o WF-bEST
 
Biuro Rachunkowe online
BR online
 
Jest to usługa ułatwiająca współpracę pomiędzy biurem rachunkowym a klientem biura, pozwalając na automatyczne wysyłanie dokumentów z programów WF-Mag oraz WF-Fakturka do programów WF-FaKir dla Windows wariant BIURO lub PRESTIŻ WF-KaPeR dla Windows wariant BIURO w biurze rachunkowym. Dostępny w usłudze Portal Klienta pozwala uprawnionym użytkownikom na przeglądanie dokumentów, danych i raportów z systemu finansowo-księgowego.

więcej o BR online

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje