E-faktury

E-faktury - procedura i regulamin

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej… (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) zainteresowanym biurom możemy wystawiać faktury za świadczone usługi w formie elektronicznej.

Taka faktura w formacie PDF, zabezpieczona certyfikowanym podpisem elektronicznym będzie udostępniana na portalu internetowym w tzw. e-archiwum, do którego otrzymują dostęp zainteresowane tą formą biura rachunkowe. Po wystawieniu e-faktury na stronie, biuro jest informowane za pośrednictwem systemowego powiadomienia mailowego. Po zalogowaniu, fakturę można pobrać lub wydrukować.

Warunkiem koniecznym uruchomienia tej formy wystawiania i udostępniania faktur dla biura jest podpisanie przez biuro „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej” i wysłanie tradycyjną pocztą podpisanego oświadczenia na adres:

Asseco Business Solutions S.A.
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

z dopiskiem: Program dla Biur Rachunkowych

Przed wysłaniem podpisanego oświadczenia prosimy o zapoznanie się regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions SA. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej znajduje się tutaj;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej znajduje się tutaj

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje