O programie partnerskim

  Program partnerski Asseco WAPRO jest projektem kierowanym do biur rachunkowych pracujących na oprogramowaniu Asseco WAPRO. Jego celem jest osiąganie wymiernych korzyści, przez obie strony projektu.


  Na wstępie zaznaczamy, że program jest całkowicie bezpłatny. Nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów finansowych. Wprawdzie umowa o współpracy stanowi, że obie strony za świadczone usługi okresowo wystawiają faktury, jednak są one wystawiane w równej wysokości i ulegają kompensacie.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej… (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) wystawiane przez nas faktury za świadczone usługi mogą być w formie elektronicznej. Opis procedury oraz regulamin znajdują się tutaj

  Celem programu jest stworzenie skutecznych mechanizmów promocji firm oraz rozpowszechniania informacji handlowej o świadczonych usługach i wytwarzanych produktach przez firmy uczestniczące w programie.

  Możemy sobie wzajemnie pomagać. Rozwój segmentu Biur Rachunkowych korzystnie wpływa na rozwój Asseco WAPRO i odwrotnie. Dynamiczny rozwój naszego oprogramowania, to w rzeczywistości możliwość obniżenia kosztów działalności Państwa firm, większy komfort pracy, większa automatyzacja pracy, więcej zadowolonych klientów Państwa firm, a to oznacza, że i naszych.

  Program partnerski biur rachunkowych jest otwartym projektem, który jest stale rozwijany. Obecnie oferujemy jego uczestnikom:

  • promocję biur wśród dotychczasowych i potencjalnych klientów,
  • rozpowszechnianie informacji handlowej o świadczonych przez uczestników programu usługach i wytwarzanych produktach.
   Zgodnie z umową, Asseco WAPRO informuje o świadczonych usługach przez Partnerów w swoim serwisie internetowym, w specjalnie przygotowanej do tego celu wyszukiwarce biur rachunkowych. Wyświetla ona w formie wizytówek listę miejsc świadczenia usług przez zarejestrowane w programie partnerskim firmy. Wizytówki zawierają między innymi:
   •  lokalizację i dane kontaktowe;
   • podstawowe informację o świadczonych usługach;
   • linki do stron internetowych;
   • graficzne logo

  Serwis ma umożliwiać klientom łatwe znalezienie biur rachunkowych korzystających z oprogramowania Asseco WAPRO. Dzięki mapie i prostej wyszukiwarce, potencjalny klient ma możliwość odszukania biura odpowiadającego jego potrzebom i wysłania zapytania ofertowego.
  Ponadto informacja o programie partnerskim wraz z przekierowaniem do strony programu i wyszukiwarki jest okresowo zamieszczana w mailingach do klientów Asseco WAPRO, jest umieszczona w pulpicie informacyjnym w aplikacjach Asseco WAPRO oraz jest przekazywana nowym klientom przy zakupie oprogramowania.

  • bezpłatny dostęp do oprogramowania „Biuro Rachunkowe Online. Umożliwia ono automatyczną wymianę danych pomiędzy biurami rachunkowymi i ich klientami. Do biura, zgodnie z ustalonym harmonogramem są przesyłane dane z programów zarządzania sprzedażą klientów wraz z elektronicznymi załącznikami np. fakturami elektronicznymi.
  • bezpłatny dostęp do „Portalu klienta” dla klientów biura korzystających z usługi Biuro Rachunkowe Online. Klient biura poprzez przeglądarkę internetową ma dostęp do aktualnych danych swojej firmy prezentowanych w postaci raportów i zestawień.
  • forum dyskusyjne uruchomione dla uczestników programu partnerskiego, niedostępne dla osób niezarejestrowanych w programie, w którym mogą:
   • prowadzić pomiędzy sobą merytoryczne dyskusje, wymieniać się informacjami, wspierać w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z pracą zawodową;
   • zadawać merytoryczne pytania związane z używanym oprogramowaniem.
   • zgłaszać sugestie rozwojowe do programów i uczestniczyć w dyskusjach z zespołem projektowym;
   • zgłaszać dowolne inne sugestie nowych usług internetowych, nowych aplikacji, które mogłyby obniżyć koszty działalności biur rachunkowych, poprawić komfort pracy z naszymi aplikacjami lub komfort współpracy z klientem;
   • zgłaszać sugestie do programu partnerskiego;
   • dodatkowo na forum publikowane będą komunikaty i informacje Asseco WAPRO
  • akcje promocyjne dedykowane dla uczestników programu.

  W zamian, zgodnie z umową, Partnerzy Asseco WAPRO zobowiązani są do informowania na swoich stronach internetowych lub w inny sposób, o wykorzystywaniu w swojej działalności oprogramowania Asseco WAPRO.

  Kto może przystąpić do Programu?

  Do programu może przystąpić każde Biuro Rachunkowe posiadające aktualne oprogramowanie Asseco WAPRO, legitymujące się uprawnieniami do świadczenia usług księgowych.

  Korzyści z przystąpienia do programu.

  • Możliwość zarejestrowania wizytówki swojej firmy w wyszukiwarce biur rachunkowych dostępnej na portalu Asseco WAPRO, co z pewnością poprawi ogólny efekt promocji firmy, może wpłynąć na zwiększenie ilości klientów biura, a w konsekwencji rozwój firmy;
  • Obniżenie kosztów działalności poprzez zautomatyzowanie i możliwość zwiększenia częstotliwości pobierania danych od klientów przy wykorzystaniu bezpłatnie udostępnionego oprogramowania „Biuro Rachunkowe Online”;
  • Rozszerzenie oferty usług świadczonych swoim klientom poprzez uruchomienie „Portalu klienta”;
  • Dostęp do bardzo korzystnych, specjalnych, dedykowanych wyłącznie dla uczestników programu partnerskiego promocji ogłaszanych przez Asseco WAPRO.
  • Dostęp do forum dyskusyjnego przeznaczonego wyłącznie dla wyselekcjonowanej grupy, profesjonalnych użytkowników jako:
   • platformy wymiany informacji, doświadczeń, wzajemnej pomocy, rozwiązywania problemów zawodowych;
   • platformy umożliwiającej kontakt z dużą grupą Partnerów Handlowych Asseco WAPRO, których doświadczenie i wiedza może być pomocna w rozwiązywaniu problemów technicznych;
   • platformy ułatwiającej kontakt z zespołem projektowym programów finansowo – księgowych i analitycznych Asseco WAPRO, który może wpłynąć na poprawę komfortu pracy z programami;
   • miejsca, gdzie będziecie Państwo mogli zgłaszać własne sugestie, wpływając w ten sposób pośrednio na ich rozwój aplikacji i dostosowanie ich bezpośrednio do własnych potrzeb.

  Warunki przystąpienia do Programu Partnerskiego

  Do programu mogą przystąpić biura rachunkowe, które:

  • Spełniają warunki opisane w punkcie „Kto może przystąpić do programu”.
  • Zarejestrują się w programie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.
  • W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrażą zgodę na:
   • zaakceptują "Regulamin korzystania z Forum dla Biur Rachunkowych"
   • przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania ich w celach marketingowych;
   • przesyłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres; poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza na „TAK”.
   • Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych potwierdzą swój adres rejestracyjny mail w automatycznie wysłanej przez system na ten adres wiadomości mail.
   • Podpiszą umowę o wzajemnej współpracy. Z przykładową umową można zapoznać się na naszej stronie, po wybraniu polecenia menu: „Materiały | Przykładowa umowa”, natomiast wypełnioną umowę biura można wydrukować w profilu użytkownika, po wypełnieniu danych rejestracyjnych firmy.

  Etapy procesu przystępowania do Programu Partnerskiego

  • Zarejestrowanie biura w programie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, zgodnie z wyżej opisanymi warunkami.
  • Po weryfikacji wpisu rejestracyjnego przez Asseco WAPRO i zaakceptowaniu wpisu, wizytówka biura zostanie wyświetlona na liście biur programu partnerskiego. Wizytówka automatycznie otrzymuje najniższy indeks hierarchii wyświetlania 1) równy 1.
  • W ciągu 7 dni od dnia rejestracji biuro rachunkowe wysyła na adres Asseco WAPRO, dwa egzemplarze podpisanej umowy o współpracy.
  • Po podpisaniu umowy przez Asseco Business Solutions SA, jeden egzemplarz zostaje odsyłany na adres siedziby biura rachunkowego. Po podpisaniu umowy o współpracy indeks wyświetlania wizytówki zostaje zwiększony z 1 do 4, a w profilu użytkownika, w polu „Data podpisania umowy” pojawi się wpisana data.
  • Jeżeli biuro posiada własną stronę internetową i umieści na niej materiały informacyjne o oprogramowaniu Asseco WAPRO zgodnie z instrukcją i poinformuje o tym, w zależności od miejsca umieszczenia w/w informacji na stronie, jej widoczności, indeks hierarchii wyświetlania zostanie podwyższony o kolejne 1 – 3 punktów.
  • Uwaga – logo biura rachunkowego, do umieszczenia na liście biur rachunkowych programu partnerskiego należy przesłać do Asseco WAPRO poprzez formularz rejestracyjny lub profil użytkownika. Logo nie jest dołączane automatycznie do wizytówki z uwagi na konieczność ustandaryzowania formatu - zostanie umieszczone w wizytówce w najbliższym możliwym terminie.


  Uwaga - po pierwszym zarejestrowaniu biura prosimy logować się w Serwisie Biur Rachunkowych, korzystając z loginu wprowadzonego do systemu w trakcie rejestracji biura i tymczasowego hasła otrzymanego w mailu potwierdzającym założenie konta. System wymaga zamiany hasła tymczasowego przy pierwszym logowaniu.

  1) Kolejność wyświetlania wizytówki na liście biur rachunkowych:

  • Zgodnie z malejącym indeksem hierarchii wyświetlania. Wizytówki o wyższych indeksach hierarchii wyświetlane są wyżej.
  • Biura Rachunkowe mające jednakową wartość indeksu, ustawiane są na liście od najwcześniej zarejestrowanych do najpóźniej.

   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje