Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
nt. Programu Partnerskiego dla Biur RachunkowychUmowy i zobowiązania stron

 1. Kiedy i komu powinienem przekazywać materiały reklamowe dotyczące programów WAPRO ERP?

  Zapisane w obowiązkach Partnera przesyłanie otrzymanych od Asseco BS materiałów reklamowych nie jest obowiązkowe, co gwarantuje zapis, że będzie to robione „w miarę posiadanych możliwości”. Decyzję każdorazowo będą podejmowali w tej sprawie Państwo.

 2. Czy mogę przystąpić do programu jeżeli nie mam strony internetowej?
  Kiedy muszę ja założyć?

  Od Partnerów nie posiadających na dzisiaj strony internetowej nie oczekujemy jej natychmiastowego założenia w celu umieszczenia naszych materiałów informacyjnych. Dopuszczamy w takim wypadku rozsądny okres przejściowy, nawet do 3 miesięcy.

 3. Ile kosztuje udział w programie?
  Jeżeli udział w programie jest bezpłatny, to w jakim celu jest podpisywana umowa?

  Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny, zaś celem umowy jest jedynie rozwiązanie kwestii formalno-prawnych, a nie – nałożenie na Strony dodatkowych obowiązków (poza wynikającymi z ogólnych przepisów prawa).

 4. Co jest załącznikiem nr 2 do umowy?

  Jako załącznik nr 2 rozumiana jest kopia certyfikatu do usługowego prowadzenia księgowości

Uwaga
W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących umowy lub Programu proszę o kontakt. Prosimy również o informację, jeżeli umowa w obecnym kształcie nie mogłaby być przez Państwa podpisana.

Maile proszę przesyłać na adres: biura.rachunkowe@assecobs.pl

Piotr Jeżewski


Aspekty techniczne


 1. Rejestrowałem sie w programie przed grudniem 2013, jak teraz mogę modyfikować dane mojej firmy?

  W związku z rozszerzeniem Programu Partnerskiego dla Biur rachunkowych od grudnia 2013 zmienił sie zakres wymaganych danych. Dane zarejestrowane przed grudniem 2013 zostały skonwertowane do nowych struktur. Obecnie dane może modyfikować osoba która zaloguje się do Portalu dla Biur (logowanie) i posiada odpowiednie uprawnienia administracyjne do danych biura.

 2. Kto ma przyznane uprawnienia administracyjne?

  Dla biur rejestrowanych przed grudniem 2013:

  Podczas rejestracji biura podawany był email rejestracyjny (na którzy przychodziły informacje o zmianach w danych biura na stronie).
  - Jeżeli zostało znalezione konto użytkownika Portalu z takim samym adresem e-mail jak adres rejestracyjny biura automatycznie zostały mu przyznane prawa administracyjne.
  - Jeżeli zarejestrowany użytkownik nie spełniał warunków (i nie zostały mu przydzielone prawa administratora) prosimy o przesłanie z adresu email użytego do rejestracji biura na adres biura.rachunkowe@assecobs.pl informacji zawierającej dane identyfikacyjne biura (np. nazwa, adres) oraz login istniejącego użytkownika portalu, któremu mają zostać przydzielone prawa administracyjne. Przydzielenie praw zostanie potwierdzone mailowo.
  - Jeżeli nie posiadasz zarejestrowanego użytkownika któremu chcesz przydzielić prawa należy zarejestrować użytkownika uzupełniając informacje o firmie. Użytkownik po weryfikacji zostanie powiązany z kontem biura. Założenie konta i przydzielenie praw zostanie potwierdzone mailowo.
  Dla biur rejestrowanych po grudniu 2013:
  Podczas rejestracji biura podawane są dane administratora biura (m.inn. login i adres email). Na podstawie tych danych zakładany jest użytkownik Portalu o prawach administracyjnych. Założenie konta i przydzielenie praw zostanie potwierdzone mailowo.

 3. Czy inne osoby mogą administrować danymi biura?

  Tak. Administrator po zalogowaniu sie do portalu może zarejestrować Pracowników przydzielając im prawa administratora. Pracownik powiązany jest z Lokalizacją (Lokalizacje -> Pracownicy -> Dodaj pracownika).

 4. Mam konto, ale nie mogę sie na nie teraz zalogować. Dlaczego?

  a) Jeżeli widzisz na ekranie komunikat:

  Maksymalna ilość prób autoryzacji: 4 (bieżąca: 2)
  Podane dane są nieprawidłowe.
  Spróbuj ponownie.

  to oznacza że podane przy logowaniu hasło jest błędne. Pamiętaj, że masz tylko 4 próby, po których konto zostanie zablokowane. Jeżeli nie pamiętasz hasła skorzystaj z linku Nie pamiętam hasła a na adres email podany przy rejestracji zostanie przysłane hasło jednorazowe pozwalające na zalogowanie się i ustalenie nowego hasła do konta.

  b) Jeżeli widzisz komunikat:
   

  Twoje konto jest zablokowane, skontaktuj się z administratorem.

  to znaczy że dla podanego użytkownika wykorzystane zostały 4 próby logowania.
  Należy z adresu rejestracji użytkownika wysłać e-mail z prośba o zdjęcie blokady na konto forum.wapro@assecobs.pl podając nazwę użytkownika serwisu.
  UWAGA! Po odblokowaniu konta a przed kolejnym logowaniem konieczne jest zamknięcie przeglądarki.

 5. W którym miejscu wprowadzam dane które są prezentowane w wyszukiwarce biur?

  W wyszukiwarce prezentowane są LOKALIZACJE (czyli miejsca świadczenia usług). Pierwsza lokalizacja jest tworzona na podstawie danych rejestracyjnych firmy oraz Danych dodatkowych lokalizacji Biura Rachunkowego wprowadzanych w formularzu Rejestracji w Programie Partnerskim dla Biur Rachunkowych. Jeżeli miejsce rejestracji firmy NIE JEST równocześnie miejscem świadczenia usług należy po zalogowaniu zmienić dane tej lokalizacji. Opcji Lokalizacje -> Edytuj

  Kolejne lokalizacje mogą być dodawane przez administratora danych biura po zalogowaniu się do Portalu w opcji Lokalizacje -> Dodaj lokalizację

 6. Dlaczego nie widzę wprowadzonej lokalizacji?

  Przy rejestracji lokalizacji dane są sprawdzane i akceptowane przez administratora Asseco WAPRO. Widoczne w wyszukiwarce są dopiero po akceptacji.

 7. Dodałem plik graficzny z logo firmy. Dlaczego nie widzę go w lokalizacji?

  Pliki graficzne załączane podczas tworzenia lokalizacji są przez Administratora Asseco WAPRO sprawdzane i dopiero po dostosowywaniu do wymagań Portalu wgrywane na serwer. Dlatego mogą pojawiać sie z opóźnieniem.

 8. Co oznacza znaczek Biuro Online ?

  Biura rachunkowe należące do programu mogą korzystać z usługi Biuro Rachunkowe Online umożliwiającej automatyczna wymianę danych miedzy biurem a jego klientami.

  Aby zgłosić swój udział należy:
  - Podczas zgłaszania biura do programu w formularzu Rejestracji biura w pkt. 10. Zgłoszenie biura do programu Biuro Rachunkowe Online zaznaczyć Chcę korzystać z usługi Biuro Rachunkowe Online
  lub
  - Podczas zakładania/modyfikacji danych lokalizacji w pkt. 7. Zgłoszenie biura do programu Biuro Rachunkowe Online zaznaczyć Chcę korzystać z usługi Biuro Rachunkowe Online
  - podpisać umowę i aneks

  Po wykonaniu przez Asseco WAPRO prac związanych z udostępnieniem Portalu klienta zostanie zmieniony status lokalizacji na Biuro Online co skutkuje oznaczeniem lokalizacji odpowiednim znaczkiem w wyszukiwarce (zostanie to potwierdzone mailem).

 9. Dlaczego tylko w niektórych lokalizacjach widzę opcję: Klienci lokalizacji?

  Opcje związane z rejestracja klientów pojawiają sie TYLKO przy lokalizacjach o statusie Biuro Online. Lokalizacje te mogą zgłaszać swoich klientów do usługi Biuro Online. Dla tak zarejestrowanych klientów będzie uruchamiana procedura konfiguracji usługi. O kolejnych etapach weryfikacji i konfiguracji biuro i klient są informowani mailowo.
   
 10. Kto ma dostęp do Forum?

  Każdy użytkownik który ma aktywne konto pozwalające na zalogowanie się do Portalu dla Biur Rachunkowych ma możliwości korzystanie z Forum - zarówno czytania jak i publikowani oraz komentowania postów.
  Dodatkowo dostęp do Forum dla Biur Rachunkowych mają managerowie Asseco WAPRO oraz Partnerzy Asseco WAPRO, którzy wspierają biura rachunkowe w przypadku problemów technicznych.
   
 11. Z kim mogę sie kontaktować w przypadku problemów technicznych związanych z logowaniem, dostępem do danych i ich prezentacją?

  Opcje związane z rejestracja klientów pojawiają sie TYLKO przy lokalizacjach o statusie Biuro Online. Lokalizacje te mogą zgłaszać swoich klientów do usługi Biuro Online. Dla tak zarejestrowanych klientów będzie uruchamiana procedura konfiguracji usługi. O kolejnych etapach weryfikacji i konfiguracji biuro i klient są informowani mailowo.

  Uwaga
  W przypadku uwag dotyczących aspektów technicznych i dostępu do danych proszę przesyłać maile zatytułowane: "Problemy techniczne" na adres: biura.rachunkowe@assecobs.pl  .

  Administratorzy WAPRO ERP

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje